nieuws

Nog geen kentering in hypotheekomzet

Archief

De productie van nieuwe woninghypotheken is in juli uitgekomen op € 6,7 mld, voorlopig de hoogste maandomzet van dit jaar. Afgezet tegen juli 2008 blijft de balans verre van positief: de markt levert 30% in. Het gemiddeld ingeschreven hypotheekbedrag is met bijna € 247.000 wel lager dan een jaar eerder (€ 256.000), maar vergeleken met juni (€ […]

De productie van nieuwe woninghypotheken is in juli uitgekomen op € 6,7 mld, voorlopig de hoogste maandomzet van dit jaar. Afgezet tegen juli 2008 blijft de balans verre van positief: de markt levert 30% in.
Het gemiddeld ingeschreven hypotheekbedrag is met bijna € 247.000 wel lager dan een jaar eerder (€ 256.000), maar vergeleken met juni (€ 242.500) is er een toename zichtbaar. Het hoogste gemiddelde komt traditiegetrouw voor rekening van de banken, die tegen de € 264.000 verstrekken per hypotheek. Daartegenover staan de particuliere geldgevers, die gemiddeld iets minder dan € 169.000 uitlenen. Vergeleken met juli vorig jaar hebben de hypotheekbanken en bouwfondsen de verstrekking het meest teruggeschroefd: zij gaan van € 245.800 naar € 226.700.
Deze categorie verstrekkers moest in het eerste halfjaar de meeste veren laten met een productieafname van 44%.
In juli gaat het iets minder slecht: zij geven 26% toe ten opzichte van een jaar eerder. Een bovengemiddelde omzetdaling boeken deze keer de verzekeraars en pensioenfondsen, die uitkomen op een min van 33%.
De gemarginaliseerde groep buitenlandse geldgevers lijkt zich de laatste maanden te stabiliseren: na plussen van 6% en 28% in mei en juni volgt nu een toename van 88%, al blijft het volume met nog geen € 40 mln bescheiden. Het aantal nieuwe hypotheken gaat bij de buitenlanders weer omhoog, van 96 in mei naar 196 in juli.
Vergeleken met juni leveren de hypotheekbanken en bouwfondsen (-0,2% naar 16,1%) en de banken (-1,5% naar 61,2%) marktaandeel in ten gunste van de verzekeraars en pensioenfondsen, die met 1,3% groeien naar een aandeel van 17,9%.
In de tabel bij de rubriek Cijfers is in AM 17 overigens een fout geslopen: per abuis zijn bij de maand mei 2009 de cijfers van mei 2008 vermeld. De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 

Hypotheken en consumptief krediet

 

 

 

 

 

 

 

2008

2008

2009

2009

trend

trend

 

jan-dec.

juli

juni

juli

in %

t.o.v. juli 2008

Hypotheken (bedragen in € mld)

 

 

 

 

Nieuw ingeschreven woninghypotheken

97,28

9,60

5,44

6,68

22,8

-30,4

w.v. genomen door:

 

 

 

 

 

hypotheekbanken en bouwfondsen

14,77

1,46

0,89

1,076171415

21,3

-26,3

verzekeraars en pensioenfondsen

16,04

1,78

0,90

1,19487604

32,7

-32,7

banken

60,63

5,76

3,41

4,092782428

19,9

-28,9

andere rechtspersonen

2,63

0,21

0,16

0,196708842

25,6

-8,3

particulieren

0,98

0,08

0,06

0,08551978

37,2

3,5

buitenland

2,23

0,30

0,02

0,038103391

81,0

-87,5

 

 

 

 

 

 

Hypotheken (in aantallen)

 

 

 

 

 

Nieuw ingeschreven woninghypotheken

389.309

37.504

22.452

27.077

20,6

-27,8

w.v. genomen door:

 

 

 

 

 

hypotheekbanken en bouwfondsen

62.398

5.937

3.961

4.748

19,9

-20,0

verzekeraars en pensioenfondsen

69.845

7.426

3.950

5.036

27,5

-32,2

banken

227.747

21.095

13.164

15.525

17,9

-26,4

andere rechtspersonen

13.153

1.084

879

1.065

21,2

-1,8

particulieren

5.745

504

379

507

33,8

0,6

buitenland

10.421

1.458

119

196

64,7

-86,6

 

 

 

 

 

 

 

2008

2008

2009

2009

trend

trend

 

jan.-dec.

juli

juni

juli

in %

t.o.v. juni 2008

Consumptief krediet (bedragen in € mld)

 

 

 

 

 

Debiteurensaldo begin periode

17,53

17,66

18,113

17,964

-0,8

1,7

Netto verstrekt krediet

10,88

1,08

0,794

0,933

17,5

-13,4

Rente en kosten

1,80

0,15

0,144

0,137

-4,9

-9,3

Aflossingen

12,21

1,19

1,031

0,936

-9,2

-21,6

Debiteurensaldo eind periode

18,00

17,70

17,964

18,10

0,7

2,3

Reageer op dit artikel