nieuws

Nieuwe brede weerverzekering voor boeren en tuinders

Archief

In 2010 gaat een door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw gesubsidieerde ‘brede weerverzekering’ van start. “Door deze € 13 mln jaarlijkse subsidie tijdens de eerste twee jaar kan de premie aanzienlijk lager zijn”, zegt Jan Wijnen van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Nieuwe brede weerverzekering voor boeren en tuinders

Hoe hoog die premie precies wordt, bepalen de vermoedelijke aanbieders Avéro Achmea, Agriver, Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij en de Vereinigte Hagel in de onderlinge concurrentieverhoudingen. "De verzekering is bedoeld voor alle open teelten binnen akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, sierteelt, boomkwekerij, bollenteelt en maisteelt. Gedekt zijn extreme wateroverlast, droogte, hagel, storm, (nacht-)vorst, erosie en brand (bliksem).
Verzekerden lopen niet het risico van een naheffing en de schade zal niet per bedrijf maar per perceel worden beoordeeld en afgehandeld. Er is een schadedrempel van 30% (voor hagelschade 10%). LTO is blij dat er nu een betaalbare weerpolis ligt. Ook voor 2012 en 2013 is er met een de susidiegevers een forse bijdrage afgesproken, aldus Wijnen.

Reageer op dit artikel