nieuws

NHG gaat zelf taxateurs toetsen

Archief

Erkenning moet fraude verder terugdringen

 

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), accepteert vanaf 1 januari alleen nog taxatierapporten van bureaus die door het WEW zijn erkend.

 

"Wij spelen hiermee in op de ontwikkelingen in de taxatiebranche gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude door onjuiste taxaties." Het belangrijkste element in de beoordeling van taxatiebureaus is voor WEW een centrale toetsing op de juistheid van het uit te brengen rapport. "Deze toetsing vindt onder meer plaats op basis van een modelwaardebepaling en op basis van voldoende referentiepanden. Daarnaast mogen taxateurs uitsluitend taxeren in een aan hen toegewezen werkgebied."

 

Verder is het lidmaatschap van een branchevereniging vereist en een inschrijving in het register van een van de certificeringsinstituten VastgoedCert of SCVM. Het taxatierapport mag op de datum van de hypotheekofferte niet ouder zijn dan 6 maanden. Dat was tot nu toe twaalf maanden.

 

Bouwgaranties

Ook bouwgarantieverzekeraars gaat het WEW zelf erkennen. Het Garantie Instituut Woningbouw, verantwoordelijk voor de uitgifte van bouwgaranties, wordt per 1 januari 2010 opgeheven; de aangesloten instanties Woningborg, SWK en Bouwfonds gaan de garantieregeling zelfstandig voortzetten. Het WEW heeft nu per 1 januari een insolventieverzekering verplicht gesteld voor nieuwbouw; voorwaarde voor erkenning is onder meer dat de verzekeraar minimaal 17% van de koop- of aanneemsom dekt. Wordt de erfpacht niet afgekocht, dan moet de schadeloosstelling minimaal 20% bedragen.

 

verzekeren voor NHG-hypotheken.

Reageer op dit artikel