nieuws

Meerderheid vakbondsleden wijst eindbod SNS Reaal af

Archief

Pensioenpremie blijft grootste struikelblok   De leden van de vakbonden die betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen van SNS Reaal hebben in grote meerderheid het afgelopen maand door SNS Reaal voorgelegde eindbod afgewezen. De vakbondsbestuurders hebben het concern inmiddels gevraagd om op korte termijn de ontstane situatie te bespreken. Volgens CNV Dienstenbond reageerden de leden die […]

Pensioenpremie blijft grootste struikelblok
 

De leden van de vakbonden die betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen van SNS Reaal hebben in grote meerderheid het afgelopen maand door SNS Reaal voorgelegde eindbod afgewezen.

De vakbondsbestuurders hebben het concern inmiddels gevraagd om op korte termijn de ontstane situatie te bespreken.

Volgens CNV Dienstenbond reageerden de leden die vóór het eindbod hebben gestemd, vaak met een: "Het is te weinig, maar beter iets dan niets." De meeste leden gaven in hun reactie echter aan weliswaar begrip voor de situatie te hebben, maar desondanks niet content te zijn. Zij hebben in het bijzonder tegengestemd vanwege de verlaging van de pensioenpremie naar 20,5%. Het bestuur van het pensioenfonds had eerder al aangegeven dat minimaal een werkgeverspremie van 20,85 % nodig is om het indexatiebeleid ongewijzigd te kunnen uitvoeren.

 

Negatieve reacties

Verder hebben de hoogte van de voorgestelde collectieve loonsverhoging en het tijdstip van ingang ervan tot veel negatieve reacties geleid.

SNS Reaal is bereid een loonsverhoging te betalen van 1% per januari 2010. "Krap aan de maat", was de reactie van de bonden. Hoewel de werkgeversbijdrage in de zorgverzekering wordt gehandhaafd, vinden ze het een gemiste kans dat er geen afspraken zijn gemaakt over ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. De voorstellen voor het nieuwe sociaal plan kunnen wél op instemming van de vakbondsleden rekenen.
De bonden hadden daaromgraag gezien dat de onderhandelingen over de pensioenpremie los van de cao en het sociaal plan konden worden gevoerd, maar dat was voor SNS Reaal niet bespreekbaar. Afwijzing van het pakket op een onderdeel, betekent daarom nu afwijzing van het totale pakket.

Reageer op dit artikel