nieuws

Levensverzekeraars boeken historisch verlies in 2008

Archief

Per maatschappij

Van de 65 aan DNB rapporterende levensverzekeraars hebben er 43 verlies geleden. Zij noteren gezamenlijk een negatief resultaat van € 5,8 mld. Daar kunnen de 22 winstgevende maatschappijen slechts € 262 mln aan nettowinst tegenoverstellen.
Vier verzekeraars buigen het resultaat om van verlies naar winst. Onder hen is Legal & General, dat een nettoresultaat boekt van € 9,6 (-0,2) mln. De maatschappij schrijft dat toe aan de "prudente beleggingsfilosofie". "Circa twee derde van onze balans is gekoppeld aan een beleggingsverzekering. De rest bestaat uit traditionele verzekeringen."
De inkomsten uit die producten worden vooral belegd in staatsobligaties. "Wij hebben geen vastrentende waarden die gerelateerd zijn aan hypotheken of afhankelijk zijn van hun waardering van de status van obligatieverzekeraars. We hoeven dan ook geen voorzieningen op te nemen voor de kredietcrisis." Van de twintig grootste levensverzekeraars weten verder alleen Allianz (€ 11,3 mln) en Generali (€ 11,0 mln) winst te maken. Bij de maatschappijen met de slechtste resultaten vinden we de partijen terug die met een compensatieregeling voor beleggingspolissen zijn gekomen. Delta Lloyd komt uit op € -482 (+529) mln en ASR noteert € -497 (+498) mln. Reaal verliest netto € 410 mln, tegen nog € 158 mln winst in 2007. Achmea, dat een eigen regeling heeft ontwikkeld voor klanten met een beleggingsverzekering, boekt na NN het slechtste nettoresultaat: € -596 (+247) mln. In totaal gaat bij 31 maatschappijen het resultaat van plus naar min.
Pensioenverzekeraar en Aegon-dochter Optas, in 2007 na NN al de meest winstgevende maatschappij, heeft nu de beste cijfers, al is de winst ook daar fors teruggelopen: € 146 (706) mln. Het Aegon-concern springt er trouwens relatief goed uit: de nummers twee en drie qua winst zijn Aegon Nabestaandenzorg (van € 27 mln naar € 43 mln) en Spaarbeleg Kas (van € 45 mln naar € 17 mln). Aegon Leven, na NN de grootste levensverzekeraar van ons land, houdt het verlies bovendien beperkt vergeleken met andere top 10-verzekeraars: het nettoresultaat over 2008 bedraagt € -3 (+86) mln.
 
Brutopremie
De enorme teruggang in de verkoop van beleggingspolissen is voor het eerst duidelijk terug te vinden in de brutopremiecijfers: in alle vier de deelcategorieën die betrekking hebben op polissen voor risico van de polishouder is een omzetdaling waarneembaar. In totaal verliezen de verzekeraars zo'n € 1 mld aan premie-inkomsten uit beleggingsverzekeringen: zij komen uit op € 10,6 (11,6) mld (-8,6%). Het sterkst is de afname bij de collectieve beleggingskoopsommen: die geven ruim € 550 mln toe.
Ondanks die klap is de totale koopsomomzet in 2008 toegenomen, zij het minimaal. Dat komt vooral door een groei van 40% in de collectieve garantiekoopsommen, die bijna € 900 mln extra in het laatje brengen. De beleggingsvariant van de pensioenkoopsommen gaat 21% achteruit in omzet. Het accent in het koopsomsegment verschuift dus duidelijk naar gegarandeerde pensioenregelingen. De collectieve levenmarkt zet de groei voort: het aandeel van de pensioenverzekeringen in de totale levenomzet is toegenomen tot 34,3% (33,1%) dankzij een premiegroei tot € 9,1 (8,8) mld.
 
Individueel
Het individuele levenbedrijf zet na een stagnatie van het premie-inkomen in 2007 een daling in: een omzet van € 17,3 (17,6) mld betekent een nog alleszins bescheiden te noemen krimp van 1,8%. De individuele beleggingspolis levert in 2008 nog € 6,2 (6,6) mld aan premies op. Volgens de CVS-cijfers zit die daling 'm vooral in de spaarverzekeringen en de beleggingshypotheken. Voor 2009 zal die afname vast en zeker veel sterker zijn: de levenproductie is in de eerste helft van het jaar al met 30% gedaald, waarbij de omzet uit nieuwe beleggingsverzekeringen inmiddels te kampen heeft met een halvering.
Het effect van de introductie van banksparen op de levenproductie is alleen engiszins meetbaar aan de hand van de uitgestelde lijfrentepolissen. Bekend is dat vorig jaar 28.000 bankspaarrekeningen zijn geopend ten behoeve van pensioenopbouw. Daartegenover stonden 82.000 (95.000) nieuwe uitgestelde lijfrentepolissen. Dat betekent een daling van 14%, die overigens veel minder sterk is dan in 2007, toen 23% minder van dergelijke polissen werd gesloten.
Inclusief de tot € 633 (614) mln gestegen inkomsten uit het buitenland komen de in ons land actieve maatschappijen tot een totaal premievolume van € 26,4 (26,5) mld.
 

Levenbedrijf 2008-2007

 

 

 

 

2008

2007

verschil

periodieke premies

 

 

 

individueel voor risico verzekeraar

4.375.999

4.338.419

0,87%

individueel voor risico polishouder

5.359.218

5.516.109

-2,84%

collectief voor risico verzekeraar

1.637.701

1.629.831

0,48%

collectief voor risico polishouder

2.303.093

2.307.828

-0,21%

Totaal periodiek

13.676.011

13.792.187

-0,84%

 

 

 

 

premies ineens

 

 

 

individueel voor risico verzekeraar

6.722.696

6.644.880

1,17%

individueel voor risico polishouder

849.134

1.131.089

-24,93%

collectief voor risico verzekeraar

3.038.469

2.172.600

39,85%

collectief voor risico polishouder

2.101.437

2.653.953

-20,82%

Totaal koopsom

12.711.736

12.602.522

0,87%

 

 

 

 

indirect bedrijf

58.465

68.894

-15,14%

totaal inclusief buitenland

26.446.212

26.463.603

-0,07%

minus buitenland

633.371

613.825

3,18%

Totaal levensverzekeringen

25.812.841

25.849.778

-0,14%

(x € 1.000)

 

 

 

 

Reageer op dit artikel