nieuws

Klanten direct writers meer tevreden

Archief

Er bestaan grote verschillen in de klanttevredenheid en -loyaliteit tussen de diverse aanbieders van schadeverzekeringen, blijkt uit de KlantenMonitor Schadeverzekeringen, een nieuw onderzoek van MarketResponse onder bijna 7.500 respondenten.

Het onderzoek brengt een duidelijke scheiding aan het licht tussen direct writers en intermediairmaatschappijen. Deze laatste groep heeft veel minder tevreden en loyale klanten. Univé blijkt de grootste schare fans te hebben, op enige afstand gevolgd door Interpolis en ANWB Verzekeringen. In een ranglijst van de 15 grootste schadeverzekeraars staat de eerste intermediairverzekeraar (Allianz) op plaats 7. Ook op kwaliteit van dienstverlening scoren intermediairmaatschappijen duidelijk minder dan de direct writers. Volgens onderzoeker Wolter Kloosterboer blijkt de band tussen klant en verzekeraar bij deze maatschappijen zeer dun. "Klanten hebben nauwelijks argumenten waarom ze hun verzekeraar zouden aanbeleven. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt bovendien dat steeds meer klanten zelf hun schadeverzekering regelen, dus zonder tussenkomst van het intermediair. Deze verschuiving naar het directe kanaal is al enige tijd bezig en als intermediairmaatschappijen zich niet aanpassen, moeten ze serieus rekening houden met een verdere leegloop van hun klantportefeuille."

Reageer op dit artikel