nieuws

Kamer wil maximaal 15% provisie op lastenpolis

Archief

De vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën wil dat minister Bos maatregelen gaat nemen om te komen tot een maximering van provisies op (lasten-)verzekeringen.

 

Een voorstel van Elly Blanksma (CDA) om dit maximum vast te stellen op 15% kon direct al rekenen op de steun van de commissieleden van SP, Groen Links en VVD.

 

De commissie vergaderde onlangs met minister Bos over een voorstel tot wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO), die op 1 januari 2010 in werking treedt. Hierin zijn zaken opgenomen als een verbod op bonusprovisie, verstrekking van een dienstverleningsdocument en uitbreiding van de reikwijdte tot uitvaart- en woonlastenverzekeringen. De vergadering sloot aan op een vier uur durend overleg van de commissie over de perikelen rond de DSB Bank, hetgeen duidelijk zijn weerslag had op de commissieleden, die vooral fel van leer trokken tegen de provisieproblematiek en pleitten voor maximering.

 

Minister Bos gaf aan de zorgen van de commissie over deze problematiek te begrijpen, maar constateerde tevens dat de markt al aan het veranderen is. Hij zou de huidige praktijk graag even een kans willen geven, in plaats van te kiezen voor strikte maximering van provisie. Niettemin zegde hij toe hierover in gesprek te gaan met de AFM en de Consumentenbond; de laatste geeft volgens Bos de voorkeur aan transparantie boven maximering van de provisie, omdat men vreest dat marktpartijen dan massaal op het provisiemaximum gaan zitten.

 

Spuugzat

De Kamercommissie was vrij eensgezind over het standpunt dat zelfregulering in de financiële sector "blijkbaar niet werkt", aldus VVD’er Frans Weekers. "De financiële sector is daarvoor absoluut niet volwassen genoeg." Weekers zei het "spuug- en spuugzat" te zijn (doelend op excessieve provisies) en maakte zich en passant ook nog boos over de onlangs door Avéro Achmea geïntroduceerde ‘kwaliteitsvergoeding’ voor pensioenadviseurs: "Hebben ze het nou totaal niet begrepen?!"

 

Mei Li Vos (PvdA) pleitte voor de instelling van een integriteitsregister en wil ook een totaalverbod op provisie in natura, zoals software of opleidingen. Dat leidde tot een kleine aanvaring met partijgenoot Bos, die aangaf dat juist de kleinere assurantiekantoren hier voordeel van kunnen hebben. Toen Vos echter bijval kreeg van Weekers zegde Bos toe bij de AFM te zullen aangeven dat er in de Kamer geen steun is voor uitzonderingen op het provisieverbod.

 

Reageer op dit artikel