nieuws

Kamer wil maximaal 15% provisie

Archief

De vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën wil dat minister Bos maatregelen gaat nemen om te komen tot een maximering van provisies op (lasten-)verzekeringen. Een voorstel van Elly Blanksma (CDA, foto) om dit maximum vast te stellen op 15% kon direct al rekenen op de steun van de commissieleden van SP, Groen Links en VVD.

Kamer wil maximaal 15% provisie

De commissie vergaderde donderdag met minister Bos over een voorstel tot wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO). Minister Bos gaf aan de zorgen van de commissie over de provisieproblematiek te begrijpen, maar constateerde tevens dat de markt al aan het veranderen is. Hij zou de huidige praktijk graag even een kans willen geven, in plaats van te kiezen voor strikte maximering van provisie. Niettemin zegde hij toe hierover in gesprek te gaan met de AFM en de Consumentenbond; de laatste vreest dat marktpartijen massaal op het provisiemaximum gaan zitten.
De Kamercommissie was vrij eensgezind over het standpunt dat "zelfregulering in de financiële sector niet werkt", aldus VVD'er Frans Weekers, die zich boos maakt over de onlangs door Avéro Achmea geïntroduceerde 'kwaliteitsvergoeding' voor pensioenadviseurs. Mei Li Vos (PvdA) pleitte voor de instelling van een integriteitsregister en wil ook een totaalverbod op provisie in natura, zoals software of opleidingen.

Reageer op dit artikel