nieuws

In 2011 streep door personeelskorting op hypotheken

Archief

Het einde van de ‘goudgerande’ arbeidsvoorwaarden in de verzekeringsbranche lijkt in zicht. Met de invoering van de voorgestelde ‘werkkostenregeling’ zullen personeelskortingen op hypotheken en verzekeringen voor veel werkgevers in 2011 onbetaalbaar worden.

In 2011 streep door personeelskorting op hypotheken

In het kader van het Belastingplan 2010 wordt het huidige regime van de 'vrije vergoedingen en verstrekkingen' vervangen door een werkkostenregeling. Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2011 maximaal 1,5% van de fiscale loonsom uitgeven aan 'leuke dingen' voor het personeel. Over het meerdere dat ze uitgeven moeten ze 80% eindheffing afdragen aan de fiscus.

Er zijn in totaal 29 soorten verstrekkingen en vergoedingen die straks onder de nieuwe regeling gaan vallen, waaronder ook de in de verzekeringsbranche niet ongebruikelijke kortingen op de producten van het eigen bedrijf, zoals hypotheken en verzekeringen. Die dreigen straks onbetaalbaar te worden voor werkgevers. Volgens Pieter Wijbenga van PricewaterhouseCoopers is het verstandig als bedrijven snel op de nieuwe regelgeving anticiperen: "Er moeten arbeidsvoorwaarden worden aangepast, regelingen herschreven, etc. De overheid streeft ernaar een en ander op 1 juli 2010 op de rit te hebben staan. Dat betekent dat iedereen daarna nog een half jaar heeft om arbeidsvoorwaarden en eventueel cao's aan te passen."

Donderdag 29 oktober heeft staatssecretaris De Jager van Financiën in de Tweede Kamer nuancering op de werkkostenregeling aangebracht; zie 'Personeelskorting hypotheken toch buiten werkkostenregeling'

Reageer op dit artikel