nieuws

Geen wachttijd meer voor zwangeren

Archief

Geoorloofd

Een proefproces aangespannen door een groep vrouwelijke (tand-)artsen en advocaten, de VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen) en de stichting proefprocessenfonds Clara Wichmann, met als insteek verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen, werd door Movir gewonnen. De Hoge Raad oordeelde dat een onderbreking van de werkzaamheden rond de bevalling niet onder arbeidsongeschiktheid in de zin van de polisvoorwaarden begrepen kan worden.
 
"Noch de Algemene wet gelijke behandeling, noch de Richtlijn 2004/113/EG brengt met zich mee dat zwangerschap en bevalling bij de uitvoering van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in hun algemeenheid op één lijn gesteld moeten worden met (arbeidsongeschiktheid als gevolg van) ziekte. Uit deze regeling kan niet afgeleid worden dat een particuliere verzekeringsmaatschappij als Movir op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een zwangerschapsuitkering dient te verstrekken (¼)", aldus de Hoge Raad in het vonnis.
 
Het stond Movir dus vrij om naast een door haar aangeboden dekking voor arbeidsongeschiktheid die voor mannen en vrouwen gelijk is, al dan niet een regeling voor een zwangerschapsuitkering aan te bieden.
 
Maatschappelijk belang
Patricia Assmann, voorzitter van de VNVA, is content met het besluit van Movir. "Ik ben inderdaad zeer verheugd. Wij hebben jarenlang gestreden en zijn toentertijd om economische redenen niet in beroep gegaan tegen het vonnis. Wij zijn nog altijd van mening dat het strijdig is met de Europese Richtlijn over gelijke behandeling. Dus dat Movir nu tot dit besluit komt, is mooi."
 
Volgens Assmann ontstaat nu een geschikte financiële regeling voor zwangerschapsverlof van zelfstandig werkende vrouwen in Nederland. "De VNVA acht dit vanuit medisch oogpunt van belang om herstel na de zwangerschap te bevorderen en om onnodig uitstel van zwangerschap te voorkomen. Uitstel van zwangerschap leidt tot een verhoogd risico op medische complicaties voor moeder en kind. Wij beschouwen deze uitkering als een algemeen maatschappelijk belang, waarvoor alle verzekerden samen de verantwoordelijkheid moeten dragen", aldus Assmann.
 
Zij verwacht dat de andere inkomensverzekeraars het voorbeeld van Movir snel zullen volgen.
 
"Movir, Interpolis en Meeùs hebben al een polis met een zwangerschapsuitkering zonder wachttijd voor startende huisartsen. Nu doet Movir het voor alle aov-polissen. De rest zal volgen, verwacht ik."

Reageer op dit artikel