nieuws

Fusies en overnames voorspeld

Archief

De overnameactiviteit in de verzekeringsbedrijfstak zal de komende twee, drie jaar snel toenemen, voorspelt PricewaterhouseCoopers (PwC). En er zijn goede redenen voor zo’n consolidatie.

 

Het accountants- en adviesbureau denkt dat verzekeraars zich zullen gaan terugtrekken uit geografische markten en bepaalde activiteiten gaan afbouwen. "De aanstaande herschikking van de grootste marktpartijen, zal de marktaandelen en kansen voor achterblijvers sterk doen toenemen."

 

Vooral levensverzekeraars hebben het zwaar. "Zij hebben een scherpe daling te verwerken gekregen van de vraag naar spaar- en beleggingsproducten." PwC schrijft dit toe aan het geschonden vertrouwen, wat een bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van de sector. "Nu veel pensioen- en beleggingsklanten te maken krijgen met een waardedaling in hun polis vragen sommigen zich onvermijdelijk af of de kosten wel legitiem waren en of het beleggingsrendement wel was gekoppeld aan het werkelijke risiconiveau."

 

Schadeverzekeringen zijn in de ogen van het adviesbureau "gezien het beschermingskarakter doorgaans minder gevoelig voor economische omstandigheden". Toch zijn de gevolgen van de recessie ook hier merkbaar, door een toename van fraude en het aantal claims. PwC verwacht een aanscherping van de acceptatieprocedures en hogere premies.

 

Andere prognoses zijn een dalende vraag naar herverzekeringen en een toenemende belastingdruk vanuit de overheid.

 

Reageer op dit artikel