nieuws

FNV: ‘Arbeidsongeschikten slecht af bij verzekeraars’

Archief

Pleidooi

De FNV pleit ervoor dat er een rechtstreekse relatie komt tussen de verzekeraar en de arbeidsongeschikte. In juridische termen heet dit een rechtstreeks vorderingsrecht. "Gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het private stelsel moeten dezelfde rechten krijgen op re-integratie als gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het publieke stelsel (UWV)", aldus FNV. "De WGA-uitkering moet een loonaanvullingsregeling worden. Hierdoor is het voor verzekeraars wel financieel aantrekkelijk om te investeren in re-integratieinspanningen", meent de vakbond.
 
Niet eens
De Goudse, die zich profileert als verzuim- en inkomensverzekeraar, is het niet eens met de conclusie van vakbond FNV dat een arbeidsongeschikte werknemer slecht af is bij private verzekeraars. "Wij zijn het met de kosten/baten-analyse van de FNV niet eens", zegt Valentina Visser, manager Inkomen. "Zo hanteren wij bij De Goudse een budget van _ 8.000 voor re-integratie van een werknemer. Dat is een gegarandeerd budget. Dus dat het na twee jaar stil wordt bij een private verzekeraar is onzin."
 
De Goudse kan zich wel vinden in het voorstel van FNV om een rechtstreeks vorderingsrecht van werknemer op verzekeraar in te stellen. "Het komt regelmatig voor, dat een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer pas na twee jaar ziekteverzuim aanmeldt bij de verzekeraar. Dat is natuurlijk veel te laat voor een goede re-integratieinspanning. Het is dus goed als de werknemer dat vorderingsrecht krijgt", aldus Visser.
 
Nuttige bijdrage
Het Verbond van Verzekeraars noemt het onderzoek van de FNV "een nuttige bijdrage aan de discussie over de (verdergaande) privatisering van de WGA".
 
"Een volledig privaat WGA-stelsel biedt meer prikkels om te investeren in re-integratie. Dat bevordert een snellere terugkeer op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van de FNV bevat interessante aanbevelingen en verbeterpunten om dit mogelijk te maken."
 
De titel 'Arbeidsongeschikten slecht af bij private verzekeraars' stemt het Verbond minder tevreden: "Die wijkt af van het breed gedeelde toekomstperspectief omtrent een privaat WGA-stelsel. Bovendien wordt deze conclusie op geen enkele manier door het onderliggende onderzoek gesteund en zet het een vluchtige lezer derhalve op het verkeerde been."
 
In een reactie laat Allianz weten zich volledig te kunnen vinden in het Verbondsstandpunt. "Op dit moment hebben wij daar verder niets aan toe te voegen."

Reageer op dit artikel