nieuws

Fiscus zet een streep door personeelskorting hypotheek

Archief

Het einde van de ‘goudgerande’ arbeidsvoorwaarden in de verzekeringsbranche lijkt in zicht. Met de invoering van de voorgestelde ‘werkkostenregeling’ zullen personeelskortingen op hypotheken en verzekeringen voor veel werkgevers in 2011 onbetaalbaar worden.

 

Als het aan staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën ligt, zal de nieuwe werkkostenregeling in het kader van het Belastingplan 2010 het huidige regime van de ‘vrije vergoedingen en verstrekkingen’ gaan vervangen. Werkgevers mogen dan vanaf 1 januari 2011 maximaal 1,5% van de fiscale loonsom uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Over het meerdere dat ze uitgeven moeten ze 80% eindheffing afdragen aan de fiscus.

 

Eigen producten

Er zijn in totaal 29 soorten verstrekkingen en vergoedingen die straks onder de nieuwe regeling gaan vallen. Daarbij moet worden gedacht aan ‘leuke’ dingen voor het personeel zoals kortingen op de producten van het eigen bedrijf (waaronder hypotheken, verzekeringen en leningen), de inrichting van een thuiswerkplek (inclusief apparatuur), reguliere verhuiskosten, outplacement, bedrijfsfitness, personeelsfeestjes en -reizen, overwerkmaaltijden en een fiets voor het woonwerkverkeer.

 

Werkgevers moeten vanaf 2011 gaan uitrekenen hoeveel geld ze hieraan jaarlijks besteden op basis van de factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Voor producten die medewerkers met korting betrekken uit het eigen bedrijf moet het verschil tussen de normale consumentenprijs en de door de medewerkers betaalde prijs in de berekeningen worden toegepast. Als het totaalbedrag hoger uitkomt dan 1,5 % van de loonsom kost elke extra euro die wordt uitgegeven aan extraatjes voor het personeel feitelijk _ 1,80.

 

Lastenverzwaring

Ondernemersorganisaties vrezen dat de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen een lastenverzwaring tot gevolg zullen hebben in de orde van grootte van _ 1 mld.

 

Pieter Wijbenga, die voor PricewaterhouseCoopers belastingadvies geeft aan klanten in de financiële sector, kan dat beamen: "Door alle uitzonderingen die nu al op de nieuwe regels worden gecreëerd, hebben we binnen de belastingadvieswereld het idee dat er toch weer een behoorlijk gecompliceerde regeling uit gaat komen. Je kunt je dus afvragen of het niet eenvoudiger is om alles gewoon bij het oude te laten."

 

Volgens Wijbenga bestaan er rond de wetsvoorstellen van De Jager nog veel onduidelijkheden, maar kortingen op producten uit het eigen bedrijf vallen in ieder geval wel binnen de regeling. "Die tellen mee in die 1,5 % en dan wordt zo’n kortingsregeling voor een verzekeraar of bank opeens wel een heel dure arbeidsvoorwaarde."

 

Anticiperen

Volgens Wijbenga is het verstandig als bedrijven op de nieuwe regelgeving anticiperen en op korte termijn gaan inventariseren welke invloed dit op hun bedrijfsvoering en op hun HR-beleid zal hebben. "Er moeten arbeidsvoorwaarden worden aangepast, regelingen herschreven, overleg worden gevoerd met de OR hierover, et cetera."

 

Begin november behandelt de vastekamercommissie voor Financin het Belastingplan 2010, waar de nieuwe werkkostenregeling een onderdeel van is. "Uit de toelichting op het wetsvoorstel valt op te maken dat de overheid ernaar streeft in april 2010 met een uitvoeringsregeling te komen. Op 1 juli 2010 staat het in ieder geval op de rit. Dat betekent dat iedereen daarna nog een half jaar heeft om arbeidsvoorwaarden en eventueel cao’s aan te passen."

 

Reageer op dit artikel