nieuws

Fidin/OVFD in beroep tegen AFM-uitspraak

Archief

De AFM heeft uitspraak gedaan in de bezwarenprocedure die Fidin en OVFD waren gestart tegen de hoogte van de heffingen van het doorlopend toezicht 2008. De AFM heeft het bezwaar grotendeels ongegrond verklaard. Fidin en OVFD gaan tegen die beslissing in beroep bij de rechter.

Fidin/OVFD in beroep tegen AFM-uitspraak

De twee organisaties hadden namens ruim 1.650 intermediairs bezwaar gemaakt. Zij vonden niet alleen de forse verhoging van de heffingen onredelijk, maar ook de onderbouwing onvoldoende helder. "De beslissing komt overigens niet echt als een verrassing", zeggen ze. "De AFM verwijst in haar afwijzing van de bezwaargronden naar de positie van de AFM ten opzichte van het ministerie van Financiën, dat de hoogte van de kosten voor het doorlopend toezicht vaststelt. De AFM acht zich slechts uitvoerder van de regeling en meent dat zij dat correct doet. Daarmee zijn wij het oneens."
Zolang er geen duidelijkheid is over de procedure 2008 adviseren Fidin en OVFD het intermediair om ook bezwaar te maken tegen de heffing 2009. Daartoe is wederom een collectieve procedure gestart via www.federatiefidin.nl. Inmiddels zijn er al honderden bezwaarschriften binnen.

Reageer op dit artikel