nieuws

‘Einde is nabij voor beleggingspolis’

Archief

Bovengrens

In nieuwe producten hanteren maatschappijen echter eveneens de stelregel dat over het rendement niet meer dan 2,5% aan kosten wordt ingehouden; niet zelden is het kostenpercentage ook niets minder dan 2,5%. De levensverzekeraars gaan hiermee voorbij aan de opmerking van de ombudsman dat zijn aanbeveling ziet op in het verleden gesloten polissen. Onder meer adviseur René Graafsma is onder de noemer 'foppolis' ten strijde getrokken tegen dit in zijn ogen onterechte gebruik van de 'Wabeke-norm'.
 
"Een jaarlijkse kosteninhouding van 2,5% is nog veel te hoog", meent Peter Post, directeur van onderzoeksbureau MoneyView. "Je zou een beleggingsverzekering eigenlijk helemaal niet moeten verkopen als de kosten hoger zijn dan 0,75%. Die 2,5% zegt alles over de inefficiëntie van de branche. Maar zo lang je de provisie voor de tussenpersoon nog moet incalculeren, is 0,5% onhaalbaar." Volgens Post is bovendien het massaal accepteren van een bovengrens voor kostenpercentages mededingingsrechtelijk niet verantwoord. "De NMA houdt dit in de gaten."
 
Langzame dood
De beleggingspolis gaat een langzame dood sterven, voorspelt Post. "De verzekeraars zijn nu bezig met het berekenen van de compensatie die klanten tegemoet kunnen zien. Als ze daarover volgend jaar worden bericht, gaat dat weer veel vragen opleveren. Het te compenseren bedrag zal veel polishouders tegenvallen. Dat wordt de volgende klap: ik denk dat de helft van de polishouders opstapt. Het probleem is dat verzekeraars wel een compensatieregeling bedenken, maar geen alternatief bieden voor de huidige polis. Ze weten gewoon niet wat ze moeten doen."
 
Wel zijn er nieuwe producten op de markt gebracht, waarbij een sterk garantie-element is ingebouwd. "Kansloos", zo kenschetst Post deze nieuwe generatie beleggingspolissen. "Een garantie is duur. Ik vind het ook helemaal niet in zo'n product passen: wie risico wil nemen, moet beleggen. Dan moet je niet ook nog een garantie willen geven. Verzekeraars moeten zich gewoon weer gaan richten op het geven van zekerheden en niet op vermogensopbouw. Ik denk dat er over een paar jaar geen enkele beleggingspolis meer wordt verkocht."
 
Daarnaast gaan nieuwe partijen de markt betreden met producten die tegen veel lagere kosten zullen worden verkocht, weet Post. "Daarvoor wordt veelal samenwerking gezocht met buitenlandse verzekeraars."
 
Verkoopcijfers
De verkoopcijfers van beleggingspolissen schragen deels het betoog van Post. In de eerste helft van dit jaar is de omzet uit nieuw gesloten beleggingsverzekeringen uitgekomen op _ 329 mln: ruim de helft minder dan in de eerste zes maanden van 2008, toen nog bijna _ 800 mln aan nieuwe unit-linkedpremies werd geboekt. Toch werden er nog 48.000 nieuwe beleggingsverzekeringen gesloten; in de eerste twee kwartalen van vorig jaar waren dat er bijna 100.000. Vlak voor de 'woekerpolisaffaire', in de eerste helft van 2006, leverden 212.100 nieuwe verzekeringen nog _ 1.136 mln aan productie op.
 
Klant
Volgens Post is de kreet 'de klant centraal' niet nieuw. "De klant heeft altijd al centraal gestaan bij verzekeraars. De insteek is alleen geweest hoe er zo veel mogelijk aan hem verdiend kon worden. De opzet is altijd geweest: 'is er een distributiekanaal te vinden dat dit wil gaan verkopen?' Producten die in een fabriek worden ontwikkeld, zijn nooit datgene waar de klant om vraagt. Eigenlijk zou het intermediair het voortouw moeten hebben in productontwikkeling."
 
Post ziet ons land hard de kant op gaan van het Verenigd Koninkrijk: "Daar worden klanten ook overstelpt met informatie en wordt inmiddels geen beleggingspolis meer gesloten. Transparantie is niet een hoeveelheid informatie over de schutting gooien, maar zorgen dat de klant begrijpt wat er staat. In de modellen-De Ruiter worden bedragen onder elkaar gezet, maar de klant begrijpt niet waar die bedragen voor staan. Die begrijpt het wél als je zegt dat van elke euro inleg 32 cent aan kosten opgaat."

Reageer op dit artikel