nieuws

Einde aan prijzenslag autopolissen

Archief

Top 10

De top 10 naar premie-inkomen ziet er al enkele jaren opvallend stabiel uit bij de autoverzekeraars. Ook in 2008 staan Achmea en Interpolis rotsvast op de eerste twee posities, met een premie-inkomen van respectievelijk € 639 mln (-2,5 %) en € 497 mln (- 1,6 %). De concerngenoten zien hun gezamenlijke marktaandeel bij Motorrijtuigen licht dalen van 25,8 % naar 25,4 %. ASR (€ 395 mln), Univé (€ 300 mln) en Allianz (€ 270 mln) bezetten evenals in 2007 de plaatsen 3, 4 en 5, waarbij alleen ASR een stijging van het premie-inkomen kan noteren met 3,9 %.
Op 6, met stip, komt Reaal de top 10 binnen. In 2007 werd nog een 11e positie genoteerd. Reaal heeft deze sprong vooruit te danken aan de samenvoeging met AXA en Winterthur. Het premie-inkomen bedraagt in 2008 € 265 mln, maar zou opgeteld in 2007 nog € 310 mln zijn geweest. Dat betekent een feitelijke daling van 14,4 %.
Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden hebben stuivertje gewisseld in de rangorde met een premie-inkomen van respectievelijk € 234 mln en € 223 mln.
Het premie-inkomen van Aegon vertoont met een toename van 10,5 % de grootste stijgende lijn in de top 10 en komt uit op € 192 mln. Hekkensluiter Unigarant (UVM) ziet het premie-inkomen in 2008 eveneens toenemen tot € 179 mln (+4,7 %).
Doordat Reaal zich midden in de top 10 heeft genesteld, moet London, de hekkensluiter in 2007, nu met € 150 mln genoegen nemen met een elfde positie.
 
Stijgers en dalers
In 2008 zien we wel nieuwe labels, maar geen nieuwe verzekeraars verschijnen in de lijst. Zevenwouden is een opvallende stijger. De Friese onderlinge, van oudsher voornamelijk actief als brandverzekeraar, is een van de risicodragers van Onna-onna en dat levert het bedrijf geen windeieren op. "We zien hier een heel behoorlijke productie", aldus directeur Rien Bazen in een interview met AM. Het premie-inkomen Motorrijtuigen van Zevenwouden neemt toe met bijna 400 %.
Generali-dochter De Nederlanden van Nu, onder meer actief op internet met de site www.zijrijdtbeter.nl, kwam in 2007 binnen in de lijst op de 43e positie en staat nu op plaats 34 met een premie-inkomen van € 10,7 mln, een toename van ruim 500 %.
De grootste klapper maakt ING Insurance Services, de risicodrager van de in maart geïntroduceerde Postbank Autoverzekering, met een premie-inkomen van € 16,7 mln.
Klaverblad heeft in 2008 veel profijt van het succes van de Royaal Autoverzekering, die in het laatste kwartaal van 2007 werd geïntroduceerd. De polis scoort door het ontbreken van een bonus-malussystematiek vooral goed in de vergelijkingen van bijvoorbeeld Independer. "Het is zelfs zo dat Independer op dit moment voor autoverzekeringen onze grootste leverancier van nieuwe aanvragen is", zegt directeur Richard van der Hart in april.
Door het succes van het 'private label'-concept ziet de Noordhollandsche van 1816 in 2008 het premie-inkomen bij autoverzekeringen met ruim 17% stijgen tot € 56,5 (48,1) mln.
Bovemij, ten slotte, kan een toename van het premie-inkomen bij motorrijtuigenverzekeringen in de boeken schrijven van bijna 17 % tot € 128,3 (109,8) mln. In 2008 is de portefeuille particuliere verzekeringen van Bovemij ondergebracht bij Polis Direct en is de Bovag Pechhulp op de markt gebracht. Het aantal volmachtproducten binnen het pakket consumentenverzekeringen is behoorlijk gegroeid en ook voor dochter Enra is 2008 een zeer succesvol jaar, meldt de directie.
Er zijn echter ook opvallende dalers, zoals de captive Unilever Insurances en Erasmus-dochter NOWM, dat medio juli is geïntegreerd in Delta Lloyd Schade, maar wel als apart label blijft bestaan. De International Insurance Corporation (IIC), de huisverzekeraar van volmachtbedrijf Ineas, ziet het premie-inkomen in 2008 teruglopen met ruim 22 % tot € 12,3 (15,8) mln.
 
Schadelast
Het resultaat van de autotekening is zowel bij WA als bij casco afgenomen. De afname van het resultaat is het grootst bij WA, al blijft het niveau nog wel boven het resultaat van casco liggen. Bij casco wordt het lage resultaat vooral veroorzaakt door de gestegen schadelast.
Uit cijfers van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) blijkt dat het aantal verkeersdoden blijft dalen van 791 in 2007 tot 750 in 2008. Het aantal geregistreerde verkeersgewonden neemt ook af, van 9.683 in 2007 tot 9.310 in 2008. Daarnaast is de diefstal van personenauto's vorig jaar verder afgenomen. De verkeersveiligheid en de criminaliteitscijfers zijn dan ook niet de factoren die de stijging van de schadelast hebben veroorzaakt. Het weer is dat wel en dan vooral het weer op zondag 22 juni. Zware onweersbuien gecombineerd met felle windstoten en enorme hagelbuien veroorzaken in het midden en oosten van het land veel schade. Alleen al aan personenauto's moet voor € 100 mln worden hersteld, meldt het Verbond van Verzekeraars. "De stijging van de betaalde cascoschade aan personenauto's in 2008 ten opzichte van 2007 is daarmee voor tweederde deel toe te schrijven aan deze zondag in juni 2008."
 
WA en casco
De premieomzet bij cascoverzekeringen stijgt in 2008 met 4,9 % tot € 2.130,4 (2.031,4) mln, terwijl de omzet op de WA-markt met hetzelfde percentage daalt tot € 2.340,5 (2.461,3) mln.
Naast de eerder genoemde stijgers en dalers vallen de sterk wisselende resultaten van Nationale-Nederlanden op in de WA- en cascotekening. In de WA-tekening was NN in 2007 nog goed voor een stijging van de brutopremie van bijna 24 %, maar in 2008 laat de verzekeraar bij WA juist een daling zien met ruim 18 % tot € 141,3 (173,3) mln. Dit maakt het bedrijf weer goed in de casco-tekening, waar een toename wordt gerealiseerd van de brutopremie met 30 % tot € 81,5 (62,7) mln. In 2007 moest hier nog een daling worden geïncasseerd van bijna 35 %.
Het marktaandeel van de top 10 van motorrijtuigenverzekeraars bedraagt voor WA en casco samen 71,3 (72,2)% van het totaal.
 
Concerns
De grote verzekeringsconcerns hebben samen bij Motorrijtuigen ook bijna driekwart van de markt in handen. Het marktaandeel van het Eureko-concern neemt in 2008 licht af tot 25,4 %. Bij elkaar verdienen Achmea en Interpolis samen een premie-inkomen in Motorrijtuigen van € 1.136 mln. Op de tweede plaats staat wat in 2008 nog het Fortis-concern heet, met een marktaandeel van 11,2 % (€ 504 mln), gevolgd door Allianz met 9,4 % (€ 420 mln), Delta Lloyd met 8,4 % (€ 378 mln) en Uvit met 6,7 % (€ 300 mln). ING en Reaal sluiten de rijen met een marktaandeel van respectievelijk 6,4 % (€ 287 mln) en 6,2 % ( € 280 mln).

Reageer op dit artikel