nieuws

DSI brengt inte griteit in beeld Afgelopen maand verraste het

Archief

instituut voor Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) met het plan alle medewerkers in de financiële dienstverlening met klantcontacten op te nemen in een register

"Het mooie van ons product is dat je het eigenlijk niet hoeft aan te prijzen", meent directeur Dick Vis. "Integriteit verkoopt zichzelf." door Dick Spelt Een financieel adviseur die anno 2009 het belang hiervan niet inziet, zal het nooit gaan inzien, vindt Vis. DSI wil medewerkers met klantcontacten, medewerkers met een integriteitsgevoelige functie en hun leidinggevenden allemaal registreren, waardoor ze persoonlijk aanspreekbaar worden en onderworpen zijn aan een tuchtcommissie. "Het voordeel hiervan is dat het de noodzaak van verder ingrijpen door de overheid verkleint en dat het zwaartepunt van controle verschuift naar branche-eigen instituten als DSI, Kifid en STFD." Volgens Vis biedt zo’n register voor de consument ook voordeel. "De adviseur krijgt een rugnummer, zodat hij op internet kan controleren of zijn adviseur integer en voldoende deskundig is." RIF-register Sinds 1 september heeft DSI een aantal speciale registers opengesteld voor de assurantieadviseurs, zoals DSI Adviseur Verzekeren Leven, DSI Adviseur Verzekeren Schade en vergelijkbare registers voor hypotheken en consumptief krediet. Een speciaal register, niet gekoppeld aan WFT-opleidingen, is er voor de integriteitsgevoelige functies. In dit zogeheten RIF-register kunnen bijvoorbeeld leidinggevenden worden opgenomen, maar ook anderen, zoals bijvoorbeeld ons eigen personeel. Verder is er een register DSI Financieel Adviseur Beleggen. Daarin staan de adviseurs die binnen onder het Nationaal Regime Mifid vallen. "Zelf denk ik overigens dat dit vakgebied zo ingewikkeld en risicovol is, dat je dit als gemiddeld assurantieadviseur niet moet willen doen", meent Vis. "Ik vermoed dat de NBVA en NVA hier iets te succesvol hebben gelobbyd en ik voorspel problemen als veel adviseurs in dit register terechtkomen." Andere naam DSI heeft dit voorjaar haar naam veranderd. Dutch Security Institute werd instituut voor Deskundigheid, Screening en Integriteit. De omlabeling lijkt een zorgvuldig voorbereide stap om het monopolie binnen de registers te verkrijgen. "Absoluut niet", zegt de DSI-directeur. "Wij hebben geen enkele ambitie om organisaties als de Stichting Hypotheekadvies (SEH) of de Federatie van Financieel Planners (FFP) in de wielen te rijden. Zij hebben een branchekennis waar wij niet aan kunnen tippen; wij willen graag met hen samenwerken." Geen schaamlap Vis verwacht dat er binnen afzienbare tijd binnen de branche één veelomvattend registratiesysteem wordt gebouwd, waarbij meerdere organisaties zich aansluiten. "Met de SEH en de FFP zijn wij in gesprek; we hopen dat zij zich bij ons register willen aansluiten." Datzelfde geldt voor de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, die tot verrassing van Vis zelf al een persbericht uitbrachten dat ze de mogelijkheid van aansluiting onderzochten. Ook met de Stichting Assurantie Registratie (SAR), die onlangs nog ageerde tegen de AFM-korting voor DSI-deelnemers, is gesproken. "Zij waren er toen nog niet klaar voor om mee te doen. Omdat wij hen er graag bij willen hebben, praten we binnenkort verder." "Wij willen uiteindelijk toe naar een systeem dat voor iedereen werkt en dat meer is dan een simpele schaamlap met incomplete gegevens. Dan is het namelijk geen registratie meer, maar gewoon administratie." Rol NVA en NBVA Vis kan er niet bij dat er nog assurantieadviseurs zijn die de bakens niet willen verzetten. "Elke ondernemer moet nu toch snappen dat het tijd is om het businessmodel te wijzigen en te kiezen voor volledige transparantie. In dit verband begrijp ik ook niet dat de NVA en de NBVA zo’n negatieve campagne aan het voeren zijn en overal tegenin gaan", zegt Vis, die frequent contact heeft met de NBVA, onder meer omdat voorzitter Rob Groenemeijer in het DSI-bestuur zit. "Het komt allemaal zo defensief over. Steeds dat commentaar op wat de toezichthouder doet, en dan ook nog een oproep om de rekening van de AFM of van Kifid niet te betalen. Kom op zeg. Betaal die AFM-rekening als eerste, dan ben je daar vanaf." "Aan de andere kant begrijp ik wel dat de NBVA en de NVA als belangenbehartigers vaak in een lastig parket zitten. Ze vertegenwoordigen een groep ondernemers die de laatste jaren ontzettend veel over zich heen heeft gekregen. Drie jaar geleden was het nog een heel ander vak. Ik vind het bewonderenswaardig als je in zo’n periode het hoofd boven water kunt houden." Gevaarlijk terrein "Zelf vind ik dat de assurantiebranche zich jarenlang te veel heeft gericht op de deskundigheid en het onderwerp integriteit te lang links heeft laten liggen, terwijl met name de zorgplicht toch in die richting wees. De laatste jaren hebben beleggen en vermogensopbouw steeds meer nadruk gekregen in het financiële advies, waardoor ook de afbreukrisico’s veel groter werden. Met deze risico’s is de assurantieadviseur op gevaarlijk terrein gekomen. Daar had de branche eerder op moeten anticiperen." Screening Bij de screening richt DSI zich bijna uitsluitend op werknemers met een integriteitsrisico. Zaken die dan aan de orde komen zijn: het identiteitsbewijs, de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), de eigen integriteitsverklaring van de werknemer, referenties van de laatste vijf jaar en ten slotte relevante diploma’s. Daarnaast checkt DSI ook nog het faillissementsregister. Alle gegevens worden geverifieerd, onder andere bij de exameninstituten. "Ten slot-te kijken wij nog in onze eigen register, waar inmiddels ook tienduizenden mensen in staan. Na toetsing wordt er een rapport opgemaakt, dat de kandidaat ter ondertekening krijgt." De groep beleidsbepalers en medebeleidsbepalers die door de AFM zijn getoetst, laat DSI ongemoeid. "Het werk van de AFM gaan wij niet overdoen." Tuchtzaak Goede registratie en screening kan niet zonder tucht. Zo’n tuchtzaak begint met een melding van een integriteitsincident. Vervolgens komt er een onderzoek, uitmondend in een dossier. Soms komt er een schikking, die DSI overigens publiceert. Daarnaast is er een tuchtcommissie voor de zwaardere zaken. Die commissie kan in dat geval een berisping, een boete of zelfs een schorsing opleggen. "De ervaring in de effectenbranche leert dat belangenverstrengeling het vaakst voorkomt", zegt Vis. "De adviseur die plotseling erfgenaam blijkt te zijn van de bejaarde vrouw die hij als klant heeft; het komt vaker voor dan je denkt. Vaak zijn het gewoon stommiteiten. We hebben wel eens iemand voor straf op cursus gestuurd." Op dit moment recruteert DSI overigens mensen uit de assurantiebranche om zitting te nemen in de tuchtcommissie. ASR in register DSI heeft op dit moment zo’n 6.600 mensen in de registers staan. Een paar honderd daarvan komt uit de assurantiebranche. "Vanaf 1 september zijn we officieel open, maar er zijn al diverse bedrijven die belangstelling hebben getoond", aldus Vis. "ASR heeft aangekondigd dat het al het personeel door ons zal laten screenen. Binnenkort sluiten wij met hen een convenant af." In principe gratis Voor de kosten hoef je een screening niet te laten, vindt de directeur van DSI. "Een screening kost _ 95, exclusief btw. Als het gaat om nieuwe medewerkers ben je vaak meer kwijt aan werving en selectiebureaus." Adviseurs die gescreend zijn, mogen het logo van DSI op hun visitekaartje zetten; kantoren die hun daarvoor in aanmerking komende medewerkers hebben laten screenen, mogen dit op hun website vermelden. "Elk jaar op 1 juli krijgt de AFM een uitdraai met alle mensen die bij ons in de registers staan. Op basis daarvan stellen zij de korting voor de bijdrage aan de toezichtkosten vast", aldus Vis. Voor de kleinere kantoren is de screening overigens kostenneutraal, stelt hij. "Voor een kantoor met twee personeelsleden ben je _ 300 kwijt, precies het bedrag dat je van de AFM als korting terugkrijgt op je rekening. Voor de kleinere kantoren, toch circa een derde van de totale branche, zijn onze diensten dus in principe gratis." Oerstom Vis vindt het onbegrijpelijk dat er nog niet eerder een poging is gedaan de antecedenten van adviseurs en hypotheekverstrekkers in kaart te brengen. "De risico’s van een slecht hypotheekadvies zijn tenslotte gigantisch. Die kunnen iemand echt aan de bedelstaf brengen. Dan is het heel vreemd als je van je adviseur niet precies weet of hij deskundig is en of hij misschien zelfs een strafrechtelijk verleden heeft. Veel Nederlanders zijn gewoon oerstom op het gebied van hypotheken. Chirurg of loodgieter, allebei vakmensen, maar op het gebied van hypotheken kun je ze alles wijsmaken." Potpourri Vis erkent dat er op dit moment voor de consument een onoverzichtelijke potpourri is ontstaan van instituten en keurmerken die allemaal de adviseur beoordelen. "Binnen de eigen kring is het nog vrij overzichtelijk. De Nederlandsche Bank en de AFM zijn de publieke toezichthouders en wij geven met de STFD en Kifid invulling aan het toezicht binnen de sector. De STFD bemoeit zich met de kantoren en de vergunningen en wij gaan over de poppetjes. Ook met Kifid, dat de klachten van consumenten over financieel dienstverleners behandelt, is er weinig overlap nadat wij taken aan hen hebben overgedragen." De echte verwarring zit ‘m in de keurmerken. "Daarom zijn wij hard bezig om iedereen op één lijn te krijgen en één groot register te maken. Wij hebben eigenlijk geen keus, want DSI zal het alleen niet redden, zoals de SEH en de SAR het alleen evenmin zullen redden. Dat geldt in dezelfde mate voor de FFP en de NVHP. Alleen met elkaar maken wij een kans." Dick Vis (40) werkte na zijn studie Heao Bedrijfseconomie bij de Kas-Associatie (de bank van de beurs) en bij Robein Bank. Via Generale Bank kwam hij bij Fortis terecht. Met een sombere visie op de toekomst van de financiële wereld verliet hij dat concern in 2001, om een wereldreis te gaan maken met onder meer een langdurige stop in Australië. Dankzij een eerdere ervaring als beleggingsadviseur kwam hij terecht bij DSI, waar hij september vorig jaar de taken van algemeen directeur Cees Oosterholt overnam, toen die vertrok naar Kifid. Vis woont met vriendin en dochtertje tussen Artis en de Hortus Botanicus in "de mooiste buurt van Amsterdam".

Reageer op dit artikel