nieuws

Delta Lloyd en Reaal maken jacht op top 3 in levenmarkt

Archief

Top in zicht

Delta Lloyd, in 2006 nog zevende, stijgt dankzij een opnieuw sterke collectieve koopsomproductie naar plaats 4. Vooral op de markt voor contracten op basis van beschikbare premie slaat de maatschappij haar slag: waar de andere grote spelers omzet verliezen, groeit Delta Lloyd met ruim € 250 mln. Dochter Ohra doet het overigens ook sterk, niet alleen dankzij aanhoudend scherpe DIL-tarieven, maar ook door een sterke toename in de omzet uit gegarandeerde polissen tegen periodieke premies: € 74 (18) mln.
 
Reaal stijgt van plaats 6 naar 5. Het dankt de omzetgroei van 32% vrijwel geheel aan de integratie van de portefeuilles van AXA (goed voor zo'n € 460 mln) en Winterthur (€ 165 mln). Met de concentratie van alle individuele portefeuilles binnen het SNS Reaal-concern voor de boeg, komt de tweede plek duidelijk in zicht.
 
Reaal lijkt in elk geval de titel 'grootste individuele levensverzekeraar' weg te gaan kapen bij NN. Inclusief DBV en Zwitserleven komt de maatschappij over 2008 uit op een premievolume van € 3,0 mld uit individuele polissen, ruim meer dan de € 2,3 mld van NN. Die krijgt er overigens in 2011 wel de € 532 mln grote portefeuille van RVS bij, zodat de strijd om de toppositie in de individuele markt open blijft.
 
Top 3
Nummer drie ASR houdt zich staande en groeit zelfs met 15%. Zoals Delta Lloyd zeer actief is in de collectieve beleggingskoopsommen, zo aast de voormalige Fortis-dochter vooral op het aanpalende terrein van de gegarandeerde pensioenkoopsommen: de omzet schiet daar omhoog naar € 627 (123) mln. Daardoor nadert ASR nummer 2 Aegon tot op minder dan € 150 mln, al zit tegelijkertijd Delta Lloyd de genationaliseerde verzekeraar op de hielen met een achterstand van slechts € 72 mln premieomzet.
 
De twee grootste levenmaatschappijen laten in 2008 nauwelijks beweging zien. Aegon weet er nog net 1% groei uit te persen, maar NN moet een kleine krimp incasseren. Dat is overigens al voor de vierde maal op rij. In tegenstelling tot eerdere jaren (afname 5%) blijft de daling nu beperkt tot minder dan 0,1%. NN herstelt zich in de gegarandeerde pensioenkoopsommen: de omzet wordt daar verdubbeld, waarmee de forse daling uit 2007 (€ 200 mln minder inkomsten) voor een groot deel wordt goedgemaakt. In het laatstgenoemde segment heeft Aegon overigens juist een zwak jaar beleefd.
 
Stijgers
Generali (+53%) laat eveneens een mooie groei zien. De toename van ruim € 100 mln is voor een groot deel toe te schrijven aan een koopsomstorting op een pensioencontract van € 78 mln. Verder scoorde Generali goed met individuele koopsommen.
 
De stijging bij Monuta (+25%) is voor 82% afkomstig van het intermediair, waarbij vooral het aantal verkochte koopsommen is gegroeid. Het aantal met Monuta samenwerkende assurantiekantoren is vorig jaar met 461 gestegen naar 3.200 kantoren.
 
Verliezers
In een stagnerende markt zijn er naast groeiers onvermijdelijk ook partijen die krimpen. Interpolis verliest twee plaatsen; in de zwaar bevochten markt voor belegde pensioenkoopsommen boekt de Achmea-dochter bijna € 240 mln minder omzet, een halvering. Koopsommen waren in 2008 sowieso niet het sterkste punt van de Tilburgers, want in het individuele bedrijf werd voor bijna € 220 mln minder (-37%) aan gegarandeerde koopsompolissen gesloten.
 
Ook Zwitserleven lijkt een klap te krijgen: de SNS Reaal-dochter krijgt een halvering van de premieomzet voor de kiezen. Het cijfer is echter vertekend doordat in de verslagstaten die bij DNB zijn ingeleverd alleen de omzet is opgenomen vanaf april, toen Zwitserleven formeel onderdeel werd van het concern. SNS Reaal noemt in het jaarverslag wel een pro forma-omzet van € 1.252 mln, waarmee Zwitserleven de achtste plaats zou behouden.
 
Ondanks de vertekende cijfers lijkt net als bij Interpolis een belangrijk deel van het verlies toe te schrijven aan veel minder omzet uit collectieve koopsommen voor rekening van polishouder. Minder grote nieuwe contracten leidden volgens de concerncijfers tot een sterke daling naar € 314 (567) mln (-45%). De totale omzet uit pensioenpolissen bedraagt € 775 (988) mln. Het individuele levenbedrijf, dat overgaat naar Reaal, plust wel: € 477 (412) mln.
 
Aantal daalt
Het aantal maatschappijen in de ranglijst is teruggelopen van 67 naar 60. Twenteleven (Achmea) had over 2007 al geen verslagstaten meer ingeleverd en de Begrafenis-Sociëteit is opgegaan in Monuta. AXA en Winterthur zijn tegenwoordig onderdeel van Reaal. De portefeuille van RoZeker, € 13,1 mln premie groot, is per 1 januari 2008 overgedragen aan Interpolis. ASR-onderdeel Voorzorg van 1838 rapporteert al jaren € 0 premie-inkomen aan DNB.
 
Marktaandelen
Qua marktaandeel weten ASR en Delta Lloyd met respectievelijk 10,5% en 10,2% aansluiting te vinden bij nummer twee Aegon, die gelijk blijft op 11%. Net als Delta Lloyd vergroot Reaal het marktaandeel met twee volle procentpunten; het staat nu op 8,2%. Marktleider NN blijft op 16%.

Reageer op dit artikel