nieuws

Boete voor failliet QuaRendum

Archief

Toezichthouder AFM heeft een boete van € 6.000 opgelegd aan het in staat van faillissement verkerende QuaRendum in Epe. De AFM heeft veertien adviezen van QuaRendum onderzocht. In elf dossiers was de geadviseerde hoogte van het hypothecaire krediet niet passend bij de financiële positie van de consument.

Boete voor failliet QuaRendum

De AFM begon in april vorig jaar een onderzoek naar de hypotheekadvisering bij QuaRendum. Alle dossiers van de eerste drie maanden van 2008 werden opgevraagd. Op 22 juli volgde een bedrijfsbezoek. Het definitieve rapport werd op 23 februari dit jaar aan het bedrijf voorgelegd. Qua Rendum werd begin juni failliet verklaard.
Voor het toetsen van de hoogte van een hypotheek hanteert de AFM in beginsel de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF-norm). De CHF-norm gebruikt onder meer het inkomen van de consument voor het bepalen van de maximale hypotheek. Het advies van QuaRendum over de hoogte van de hypotheek was onvoldoende gebaseerd op het inkomen van de betreffende consumenten.

Reageer op dit artikel