nieuws

Avéro baseert beloning deels op kwaliteit van pensioenadviseur

Archief

Basisprovisie blijft voor administratief werk

 

Avéro Achmea heeft een nieuwe provisieregeling voor pensioenadviseurs geïntroduceerd. Naast een basisprovisie wordt voor administratieve werkzaamheden een zogeheten activiteitenvergoeding betaald.

 

Die vergoeding is gebaseerd op onder meer de kwaliteit van communicatie aan werkgever en -nemer.

 

Voor verplichte basiswerkzaamheden als offreren, bemiddelen, verzamelen en opvoeren van gegevens, beheren en muteren keert Avéro doorlopende provisie uit. Voor extra advies, voorlichting en communicatie bij nieuwe contracten of verlenging van contracten wordt een uurtarief betaald, gebaseerd op de verrichte werkzaamheden.

 

"Een goede rapportage, gedegen voorlichting en heldere communicatie naar zowel werkgever als werknemer is essentieel voor een professionele pensioendienstverlening. Wij presenteren om die reden een activiteitenvergoeding voor juist deze werkzaamheden", aldus directeur Rob ter Mors. "Het vernieuwde provisiestelsel is ontwikkeld in nauw overleg met pensioenadviseurs en anticipeert op het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen."

 

"De bonussen zijn weggevallen", zegt Rob ter Mors. "Dan kun je de afsluitprovisie verhogen, maar daar los je niets mee op. Wij hebben sterk naar het proces gekeken en geprobeerd duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde in een advies is. Daar hebben we met zo’n tien intermediairbedrijven over nagedacht." Ook is de AFM geconsulteerd. "Feitelijk versterkt deze regeling het intermediair in zijn adviesrol. De beloning was voorheen gekoppeld aan de hoogte van de premie, maar nu aan de werkzaamheden."

 

Certificering

De hoogte van de activiteitenvergoeding is afhankelijk van certificering en de hoeveelheid werkzaamheden die de adviseur verricht. "Hierbij geldt: hoe meer medewerkers binnen een bedrijf, hoe meer werkzaamheden." Volgens Ter Mors wordt het met dit model voor adviseurs aantrekkelijk om te investeren in opleidingen en certificering.

 

Werkt de adviseur op fee-basis, dan kan de beloning worden gebruikt om de eindwaarde van het contract te verhogen. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de werkzaamheden geëvalueerd. "Indien nodig worden gezamenlijk stappen gezet om de tevredenheid te vergroten."

 

op."

Reageer op dit artikel