nieuws

Avéro betaalt pensioenadviseur kwaliteitsvergoeding

Archief

Avéro Achmea heeft een nieuwe provisieregeling voor pensioenadviseurs geïntroduceerd, waarbij naast een basisprovisie voor administratieve werkzaamheden een zogeheten activiteitenvergoeding wordt betaald. Die is gebaseerd op onder meer de kwaliteit van communicatie aan werkgever en -nemer.

Avéro betaalt pensioenadviseur kwaliteitsvergoeding

"Een goede rapportage, gedegen voorlichting en heldere communicatie naar zowel werkgever als werknemer is essentieel voor een professionele pensioendienstverlening. Wij presenteren om die reden een activiteitenvergoeding voor juist deze werkzaamheden", aldus Avéro. "Het vernieuwde provisiestelsel is ontwikkeld in nauw overleg met pensioenadviseurs en anticipeert op het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen."

De hoogte van de activiteitenvergoeding is afhankelijk van certificering en de hoeveelheid werkzaamheden die de adviseur verricht. "Hierbij geldt: hoe meer medewerkers binnen een bedrijf, hoe meer werkzaamheden. Adviseurs die op fee-basis werken, kunnen de vergoeding in de meeste gevallen inrekenen ten gunste van het tarief voor de klant."

Jaarlijks wordt de kwaliteit van de werkzaamheden geëvalueerd. "Indien nodig worden gezamenlijk stappen gezet om de tevredenheid te vergroten."

Reageer op dit artikel