nieuws

Autoschade weinig geclaimd

Archief

Autoschade wordt niet per definitie geclaimd: 41% van de automobilisten met schade geeft aan dit zelf financieel te hebben opgelost. De overige 59% heeft slechts één of twee keer een claim ingediend. Dit blijkt uit een steekproef onder 500 automobilisten van onderzoeksbureau Trendbox in opdracht van AutoWeek autoverzekering, een label van Ditzo.

Autoschade weinig geclaimd

De onderzochte automobilisten geven aan geen beroep te doen op de schadeverzekeraar wanneer de reparatiekosten zodanig uitvallen dat het niet gunstig is om te claimen (70%) of wanneer de schade zelf is veroorzaakt (26%). Wél wordt er geclaimd wanneer de schade niet de eigen schuld is (53%), de kosten voor reparatie te hoog uitvallen (49%) of wanneer men een no-claimbeschermer heeft (32%).

Gemiddeld rijdt een Nederlander 16 jaar schadevrij. Opvallend is dat mannen langer schadevrij rijden dan vrouwen: 17 jaar versus 14 jaar voor vrouwen.

Uit het onderzoek bleek verder dat Nederlanders loyaal zijn aan hun autoverzekeraar. In de afgelopen vijf jaar is een kwart van maatschappij veranderd. De voornaamste reden is een lagere premie elders.

Reageer op dit artikel