nieuws

Aon en VGA onderzoeken dekking Amsterdamse Noord/Zuidlijn

Archief

Te weinig geld

De gemeente Amsterdam besloot desondanks in oktober 2002 niet alleen onverzekerd te starten met de bouw van de Noord/Zuidlijn, maar had sowieso ook veel te weinig geld voor de benodigde polissen gereserveerd. Er was voor het sluiten van verzekeringen € 7 mln in het projectbudget opgenomen en € 15 mln in een apart risicofonds, omdat het projectbureau het vermoeden had dat € 7 mln wellicht niet genoeg zou zijn.
 
Volgens Ten Dam zou echter alleen al een CAR-verzekering toen minimaal € 23 mln hebben gekost, terwijl een beroepsaansprakelijheidspolis destijds op € 6 mln uitkwam. In totaal had voor een compleet pakket aan verzekeringen in 2002 dus € 29 mln gebudgetteerd moeten worden. Overigens was VGA destijds niet op de hoogte van het budget dat de gemeente Amsterdam had gereserveerd voor de verzekeringen.
 
Aanbieding
Inmiddels is, mede onder druk van De Nederlandsche Bank die bezwaren had tegen de manier waarop Amsterdam dacht zelf de risico's te kunnen dragen, in twee stappen wel een CAR-verzekering gerealiseerd, met een totaal verzekerd bedrag van € 1,1 mld. De aansprakelijkheid ten opzichte van derden is verzekerd bij Lloyd's voor maximaal € 50 mln per aanspraak en het werk en de eigendommen van de opdrachtgever zijn verzekerd bij Allianz, Delta Lloyd en HDI Gerling. Nu wordt door VGA dus gewerkt aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aldus Ten Dam: "We zijn samen met Aon Risk Consultants een risicoanalyse aan het maken. Dat betekent onderzoeken wat de risico's zijn, of ze verzekerbaar zijn en wat de doelmatigheid is van zo'n verzekering. Er ligt een aanbieding voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor € 1,7 mln premie per jaar, maar die premie is te hoog en de offerte moet nu verder worden verfijnd."
 
Cijfers
Inmiddels heeft VGA ook de eigen cijfers bekendgemaakt. De verzekeraar van en voor de gemeente Amsterdam boekte vorig jaar bruto € 15,5 (12,7) mln aan verdiende premies. Uit assurantiebemiddeling werd voor € 3,3 (3,5) mln aan baten gegenereerd. Het verzekeringsbedrijf was goed voor een nettowinst van € 3,4 (3,9) mln.

Reageer op dit artikel