nieuws

‘Afwijzen distributievergoeding is strategische fout verzekeraars’

Archief

Intermediair eist garanties op afspraken

 

Het negende onderzoek van DAK, NVA en NBVA naar de (administratieve) prestaties van verzekeraars zal een vertaling krijgen naar samenwerkingsovereenkomsten. Die overtuiging is NVA-voorzitter Bob Veldhuis toegedaan.

 

De ruim negenhonderd deelnemende tussenpersonen krijgen dit keer een individueel onderzoeksrapport dat als referentiekader dient. Daarin worden de verzekeraars waarmee een kantoor zaken doet afgezet tegen de prestaties van andere verzekeraars. Dat gebeurt op vijf voor die specifieke tussenpersoon relevante criteria van de dienstverlening. "Bijvoorbeeld de kwaliteit van de binnendienst, waar ík veel waarde aan hecht", licht Veldhuis toe. "Als verzekeraar Het Gouden Anker, waar ik veel zaken mee doe, hier een 4 scoort, terwijl Het Zilveren, Roestige en Diamanten Anker door mijn collega-intermediairs met een 8 worden beoordeeld, dan heb ik een objectief handvat om in gesprek te raken met mijn verzekeraar over diens presteren."

 

De individuele terugkoppeling draagt volgens Veldhuis bij aan de versnelde bewustwording binnen het intermediair van de verhouding met aanbieders en is een aanzet tot objectivering. Steeds meer intermediairbedrijven zullen tot concrete en meetbare afspraken willen komen met hun verzekeraars. "En bij wanpresteren gaan wij daar nota’s neerleggen."

 

Garanties

Veldhuis staat achter het streven van intermediairorganisatie Fidin om SLA’s (service level agreements) op te nemen in samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars. "Die overeenkomsten moeten sowieso evenwichtiger worden, met afspraken over en weer over de kwaliteit en snelheid van diensten." De tijd dat een verzekeraar eenzijdig een ‘agentschapsovereenkomst’ vaststelde, is volgens hem geweest. "De verzekeraar die tot SLA’s kan komen en daarop garanties kan afgeven, gaat onder het intermediair de slag winnen."

 

Uit onderzoek blijkt dat tussenpersonen hun keuze voor een verzekeraar momenteel voor 80% zeggen te baseren op de kwaliteit van het product en de prijs daarvan. Slechts 10% vindt de kwaliteit van de dienstverlening doorslaggevend. Veldhuis: "Ik durf wel te voorspellen dat die 10% keihard gaat groeien. Het intermediair wordt gedwongen meer naar zijn businessmodel te kijken; niet alleen naar de verkoopkant, maar óók naar de inkoopkant. Ik ga als intermediair kijken waar ik geld laat liggen, weeg daarin klantgroepen maar ook verzekeraars waarmee ik zaken doe. Van oudsher heeft het intermediair een bepaalde solidariteit richting bepaalde verzekeraars, maar het is geen vrijblijvende hobby meer."

 

Aansprakelijk stellen

Verzekeraars die zwak presteren, hinderen het functioneren van het intermediair, is de mening van Veldhuis. "Van inefficiënt werken hebben uiteindelijk alle klanten last: ik moet er tijd en aandacht aan besteden en dat kost geld." Zo moeten ook verzekeraars harder optreden tegen kantoren die rommel aanleveren. "Doet-ie dat niet, dan gaat dat ten koste (capaciteit, kosten) van kantoren die wel goed werk afleveren."

 

Volgens hem maken verzekeraars "een strategische fout" door zo nadrukkelijk de beloning te kwalificeren als zaak tussen klant en adviseur. "Daarmee wordt feitelijk ontkend dat wij werkzaamheden voor verzekeraars uitvoeren en dus daarvoor beloond moeten worden. Hadden we gewoon een transparante distributievergoeding gekregen, voor gewone diensten met een economische waarde die wij leveren, dan waren we veel minder scherp geworden in het vingerwijzen en aansprakelijk stellen van verzekeraars."

 

verzekeraars nota’s neerleggen."

Reageer op dit artikel