nieuws

AFM: misbruik koopsomprovisies beperkt

Archief

De AFM stelt dat slechts een klein aantal tussenpersonen structureel hoge provisies heeft opgestreken voor koopsompolissen. De toezichthouder reageert daarmee op berichten in de media dat provisies van rond de 80% gangbaar zijn bij lastenverzekeringen tegen koopsom. Ook het Verbond van Verzekeraars haast zich dat beeld te nuanceren.

AFM: misbruik koopsomprovisies beperkt

De berichten zijn gebaseerd op een in juni gepubliceerde brief van de AFM aan het ministerie van Financiën. Volgens een onderzoek bij zes marktpartijen eerder dit jaar levert een woonlastenverzekering gemiddeld 42% provisie op en een kredietbeschermer meestal rond de 80%. Op grond daarvan drong de AFM bij Financiën aan op het opnemen van lastenverzekeringen in de provisieregels, wat ook is gebeurd. "De AFM benadrukt dat het een beperkt aantal bemiddelaars betreft die grootschalig koopsompolissen tegen hoge provisies bemiddelden", zegt de toezichthouder nu.
"Bij DSB gaat het om aan hypotheken/leningen gekoppelde verzekeringen op koopsombasis die met name beschermen tegen inkomensverlies. Dit is een markt waarin enkele, voornamelijk internationale nichespelers, actief zijn", aldus het Verbond. "Deze praktijken spelen niet in de gehele verzekeringssector. Feit is dat de sector zelf hierover al eerder aan de bel heeft getrokken. In februari 2005 is de toenmalig minister van Financiën gewezen op de hoge provisiebetalingen."

Reageer op dit artikel