nieuws

AFM legt twee boetes op aan kredietbedrijven

Archief

'Menselijke fout'

Bij een enquête en door het opvragen van de interne acceptatierichtlijnen constateerde de AFM afgelopen najaar dat ICS opnieuw niet de juiste criteria hanteerde. Zo werd de inkomensafhankelijke 15%-norm niet strikt nageleefd. Volgens ICS is dat het gevolg van een menselijke fout en heeft dit bij slechts 1,2% van de kredietnemers tot overkreditering geleid. Omdat met die mensen inmiddels regelingen zijn getroffen en de normen alsnog zijn aangescherpt, acht ICS de bestuurlijke boete en openbaarmaking ervan niet op zijn plaats.
 
LeenSysteem
Verder heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan het Zoetermeerse bemiddelingsbedrijf LeenSysteem, omdat het onvoldoende klantinformatie heeft ingewonnen bij het adviseren over consumptieve kredieten. De AFM bekeek zeven dossiers uit de periode van november 2007 tot juni 2008 en geen enkele kon de toets der kritiek doorstaan.
 
Volgens de WFT (artikel 4:23) is een zorgvuldige dienstverlening aan cliënten vereist. "Bij een dergelijk advies is een adviseur verplicht informatie van de klant te vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant." Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant, aldus de AFM.

Reageer op dit artikel