nieuws

Afab brengt ook levenproducten onder eigen label

Archief

De serviceprovidingtak van Afab heeft onder het eigen label Waerdevol drie levenproducten geïntroduceerd waarmee een gegarandeerd vermogen opgebouwd kan worden. Verzekeraar achter de Waerdevol-garantielijn is Generali.

Afab brengt ook levenproducten onder eigen label

Het garantieproduct is in drie varianten te sluiten: vermogensopbouw ten behoeve van de eigen woning, een garantielijfrente en een garantiepensioen voor dga's. De verzekeringen kunnen zowel tegen koopsom als tegen periodieke premiebetaling worden gesloten. "Over het opgebouwde kapitaal wordt jaarlijks gegarandeerd 3% netto rente bijgeschreven. Naast deze garantie kunnen verzekerden bovendien profiteren van een jaarlijkse winstdeling." Het overlijdensrisico en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd.

Reageer op dit artikel