nieuws

ABN Amro en Fortis verliezers op hypotheekmarkt

Archief

In het derde kwartaal van dit jaar hebben ABN Amro (-2%) en Fortis (-3%) van de hypotheekverstrekkende concerns het meeste marktaandeel moeten prijsgeven, blijkt uit gegevens van IG&H. ING verliest minder terrein, terwijl Aegon met een verdubbeling van het marktaandeel (vorig jaar circa 3%) de grote winnaar is. 

ABN Amro en Fortis verliezers op hypotheekmarkt

Dat komt volgens IG&H doordat Aegon veel langlopend pensioengeld heeft, dat kan worden aangewend voor hypotheekverstrekking. Voor ING, ABN Amro en Fortis geldt juist kapitaalschaarste als voornaamste reden voor het teruglopende marktaandeel. "Bij ABN Amro is Florius het enige label dat nog in de lift zit; bij ING Groep is marktaandeel van de 'nieuwe' ING lager dan de oude labels ING Bank en Postbank samen hadden in 2008."
Rabobank en SNS Reaal weten het marktaandeel licht te vergroten. "Rabobank weet overigens alleen te profiteren met het eigen label, terwijl Obvion is gekrompen ten opzichte van 2008."

Reageer op dit artikel