nieuws

‘Verjaringstermijn claimafwijzing naar drie jaar’

Archief

De regering wil de verplichting laten vervallen dat verzekeraars een afwijzing van een claim per aangetekende brief aan een verzekerde kenbaar moeten maken. Polishouders hoeven voortaan niet elke zes maanden een eventuele stuiting van verjaring in te dienen. Deze termijn wordt verlengd tot drie jaar, zo staat in een wetsvoorstel met diverse (administratieve) lastenverlichtingen.

‘Verjaringstermijn claimafwijzing naar drie jaar’

De Raad van State zegt het raar te vinden dat het ministerie van Justitie alleen het Verbond van Verzekeraars heeft geconsulteerd en niet instellingen die de belangen van consumenten behartigen. De Raad is er voorts niet van overtuigd dat voldoende rekening is gehouden met de belangen van verzekerden. "Deze opmerking lijkt niet geheel terecht", vindt echter minister Hirsch Ballin (foto). Hij wijst er op dat bij verlenging van de verjaringstermijn van zes maanden tot drie jaar de noodzaak van een aangetekende afwijzingsbrief afwezig is.
Van de jaarlijks (naar schatting) 3,5 miljoen bij verzekeraars ingediende claims wordt gemiddeld 15% geheel of gedeeltelijk afgewezen. Dit betekent 525.000 aangetekende brieven, wat jaarlijks in totaal € 5,25 mln kost. Afwijzing per gewone brief zou ongeveer € 450.000 gaan kosten, een besparing dus van € 4,8 mln.

Reageer op dit artikel