nieuws

Verbond vindt provisieleidraad van AFM nog te ingewikkeld

Archief

Omvangrijk

Het Verbond vindt de leidraad nog wel te omvangrijk: "Gegeven de mate van detaillering van de leidraad zal een marktpartij stevig in zijn schoenen moeten staan om op een andere wijze invulling te geven aan de normen. Voor een document waarin globale, open normen worden beschreven is de 33 pagina's tellende leidraad dan ook te uitvoerig, te ingewikkeld en te belastend voor de markt."
 
Model NVHP
De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft de leidraad aangegrepen om voor haar leden een model te ontwikkelen waarmee zij kunnen voldoen aan de regels voor passende provisie. "Via een dergelijk model kan bereikt worden dat bij standaardtransacties de inducementanalyse niet telkens plaats hoeft te vinden", zegt voorzitter Peter Wormskamp. "Wij beschouwen met de publicatie van de leidraad artikel 149a van het BGFO volledig van kracht. Wij verwachten van onze leden dat zij naar de letter en de geest van deze wettelijke bepaling zullen leven."
 
Het intermediair kan voor de eigen organisatie een beleid ontwikkelen waarbij per product- en provisiesoort kaders kunnen worden bepaald voor de toelaatbare hoogte van de beloning. "De analyse kan dan beperkt blijven tot die situaties waarin mogelijk sprake kan zijn van extreme beloning in relatie tot de prestatie. Wij zullen actie ondernemen om aan onze leden een voorbeeldregeling te presenteren. Wij denken dat wij dit model op korte termijn aan leden kunnen aanbieden."

Reageer op dit artikel