nieuws

Tussenpersonen benutten marktbewerking DAS

Archief

Lang niet alle tussenpersonen zijn ongelukkig met directe werving van ondernemersklanten door DAS Rechtsbijstand. De maatschappij is inmiddels zelfs met enkelen een samenwerking gestart. De spelregel die DAS daarbij hanteert, is dat de tussenpersoon het eerste jaar geen provisie ontvangt. “Daarmee dekken wij voor een deel onze marktbewerkingskosten af”, verklaart Charles Staats, commercieel directeur van DAS.

Tussenpersonen benutten marktbewerking DAS

"Wij bemerken dat het intermediair over het algemeen begrip heeft voor onze verkennende activiteiten op het gebied van directe marktbewerking richting het mkb", aldus Staats. De proef loopt nu enkele maanden. "Uiteraard is er tijdens zo’n proef sprake van leermomenten: de resultaten zijn echter tot op heden boven verwachting. De huidige economische situatie draagt bij aan het succes door de concrete behoefte aan rechtsbijstand en incassodienstverlening."
Staats: "Dat laat onverlet dat er ook tussenpersonen kritisch zijn. Maar nadat wij onze beweegredenen en werkwijze hebben toegelicht, ontstaat er echter bij hen in de meeste gevallen begrip. Uiteindelijk blijft een beperkt aantal tussenpersonen moeite houden met de strategie van DAS."

Reageer op dit artikel