nieuws

‘Provisiesysteem is bedrijfseconomisch raadsel’

Archief

“Het vasthouden aan het provisiesysteem binnen de intermediaire bedrijfstak is bedrijfseconomisch een raadsel.” Dat stelt Fred de Jong in de jongste editie van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Het Verzekerings-Archief’. De Jong is bij de brancheorganisaties NVA en Fidin beleidsmedewerker respectievelijk bestuurssecretaris en werkt aan een proefschrift over het intermediaire kanaal. Hij denkt dat de transparantieregels grote gevolgen gaan hebben voor kleine tussenpersonen en consumenten met bescheiden financiële middelen.

‘Provisiesysteem is bedrijfseconomisch raadsel’

Volgens De Jong is het een raadsel dat financiële dienstverleners zich door banken en verzekeraars via provisie laten betalen. "Diezelfde banken en verzekeraars beconcurreren het intermediair door rechtstreeks met consumenten zaken te doen. Blijkbaar vindt het intermediair het prima dat de directe concurrent ook de broodheer is. Het intermediair bepaalt niet of nauwelijks zelf zijn prijs."
Voorts vindt de NVA-medewerker, die het artikel in Het Verzekerings-Archief op persoonlijke titel schrijft, het opmerkelijk dat het intermediair er vrijwillig voor kiest in zijn beloningssysteem kruissubsidie toe te passen (klanten met een hoge premie of hypotheek betalen voor klanten met een lage premie of leensom en afnemers van een product betalen voor klanten die alleen advies vragen). "Als verklaring noem ik dat het provisiesysteem profijtelijk is."
Dat het percentage feebeloning nog zo laag is (minder dan 10%), is volgens De Jong "verwonderlijk". Anderzijds erkent hij dat invoering ervan lastig is. "Door de laksheid van het intermediair om de eigen dienstverlening voldoende te promoten, is de consument gaan geloven dat het advies van het intermediair gratis is. Het verschil tussen de beleving van de consument (advies is gratis) en de daadwerkelijke kostprijs (duizenden euro's bij complexe producten) is dermate groot geworden, dat het lastig zal worden dat uit te leggen."

Reageer op dit artikel