nieuws

‘Provisiesysteem is bedrijfseconomisch raadsel’

Archief

Profijtelijk

Verder vindt de NVA-medewerker het opmerkelijk dat het intermediair er vrijwillig voor kiest in zijn beloningssysteem kruissubsidie toe te passen (klanten met een hoge premie of hypotheek betalen voor klanten met een lage premie of leensom en afnemers van een product betalen voor klanten die alleen advies vragen). "Als verklaring noem ik dat het provisiesysteem profijtelijk is."
Beloning in de vorm van provisie is volgens De Jong "niet direct gerelateerd aan de inspanningen en wellicht ook niet aan de kwaliteit van de dienstverlening". Ondanks het recente SEO-onderzoek 'Inzicht in belonen' denkt hij dat meer studie nodig is om de voor- en nadelen van het provisiesysteem voor de consument duidelijk te krijgen.
"De vraag is hoe het intermediair, in zijn rol als verkoper en adviseur, kan worden geprikkeld om naast zijn eigen belangen ook de belangen van de klant optimaal te behartigen."
 
Feebeloning
 Dat het percentage feebeloning nog zo laag is (minder dan 10%), is volgens De Jong "verwonderlijk". Anderzijds erkent hij dat invoering ervan lastig is. "Door de laksheid van het intermediair om de eigen dienstverlening voldoende te promoten, is de consument gaan geloven dat het advies van het intermediair gratis is. Het verschil tussen de beleving van de consument (advies is gratis) en de daadwerkelijke kostprijs (duizenden euro's bij complexe producten) is dermate groot geworden, dat het lastig zal worden dat uit te leggen." Hij denkt dat de transparantieregels grote gevolgen gaan hebben voor kleine tussenpersonen en consumenten met bescheiden financiële middelen.
De Jong verklaart de geringe transparantie van tussenpersonen over hun dienstverlening en de waarde ervan historisch. "Waar het vroeger nog tussenpersonen waren die namens de verzekeraars premies kwamen innen bij de consument, zijn de verkopers zich meer gaan positioneren als adviseurs, aan de kant van de klant. Dit heeft echter niet geleid tot een andere feitelijke positionering, omdat de financiële banden met verzekeraars in stand bleven. De structuren werden niet veranderd, de positionering wel."

Reageer op dit artikel