nieuws

Premievolume Movir groeit

Archief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir (ING) heeft in juli de grens van € 200 mln premie-inkomen overschreden. “Een mooie prestatie”, vindt directeur Marcel Moons. In 2007 was de ING-dochter goed voor € 157 mln brutopremie.

Premievolume Movir groeit

"Het premievolume van nieuwe productie laat een duidelijke groei zien, ook over de afgelopen twaalf maanden. In 2008 heeft de nieuwe productie een groei laten zien van 44% en zelfs dit jaar zien we dat het premievolume verder toeneemt", aldus Moons.
De autonome groeit wordt volgens Movir mede veroorzaakt door het zakelijk segment. Het marktaandeel is daar met 10% gestegen. "De marktaandelen bij de medici blijven daarbij redelijk stabiel."
Opvallend vindt Movir ook de daling van het aantal royementen. "Ondanks de economische teruggang en de beweging in de aov-markt blijft de verzekerde ons trouw. De daling van het royementspercentage was de afgelopen twee jaar respectievelijk 8% en 27%."

Reageer op dit artikel