nieuws

Pensioenfondsen onderschatten beleggingsrisico

Archief

Volgens toezichthouder DNB schat een aantal pensioenfondsen de risico’s in hun beleggingsbeleid te laag in. Concrete maatregelen treft DNB nog niet: “In overleg met de sector zal worden bezien waar zo nodig zaken kunnen worden aangescherpt.”

Pensioenfondsen onderschatten beleggingsrisico

Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat de grote beleggingsverliezen die de pensioenfondsen vorig jaar leden deels zijn te wijten aan de uitvoering van het beleid. De gemiddelde dekkingsgraad daalde in 2008 naar 95%. "De onderzoeksresultaten over het beleggingsbeleid zijn aanleiding om bij de evaluatie dit najaar van het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen (FTK) extra aandacht te vragen voor het beleggingsbeleid en het risicobeheer van pensioenfondsen", aldus DNB. Een commissie zal met aanbevelingen komen om het beleggingsbeleid in de toekomst te verbeteren. Daarnaast worden de risico's van herverzekerde pensioenfondsen onder de loep genomen. "Totdat daar duidelijkheid over is, geeft DNB herverzekerde pensioenfondsen uitstel voor het indienen van een herstelplan."

Reageer op dit artikel