nieuws

Obvion compenseert klanten na overleg met Ombudsman

Archief

Vraagtekens

 
Over de compensatie is overlegd met Ombudsman Wabeke, die een aantal klachten had ontvangen over de verhoging. De gezamenlijke conclusie is dat de betreffende klanten zich mogelijk minder bewust waren van de consequentie die een wijziging kon hebben. "Verhoging van de opslagen roept bij een aantal klanten vanuit het oogmerk van redelijkheid en billijkheid vraagtekens op", aldus Wabeke. "Die vraagtekens doen zich in het bijzonder voor bij consumenten als hypotheekgever die een verhoging van de hypothecaire lening van bescheiden omvang hebben gevraagd. Voorts doen die vraagtekens zich ook voor in gevallen waarbij de consument meer heeft bijgeleend, doch op minder indringende wijze."
 
Zorgplicht
Wabeke verwijst daarbij naar de bijzondere zorgplicht van de geldgever, omdat de consument veel minder kennis van zaken heeft. De eigen verantwoordelijkheid van de klant is in zijn ogen minder "wanneer hij in de veronderstelling mag zijn dat het hem toegezonden contract qua voorwaarden niet anders is dan die bij de overeenkomst die hij reeds had of dan die hij uit de offerte mocht begrijpen."
 
De Ombudsman en Obvion hebben geconcludeerd dat "in de gevallen van een geringe mate van bijlenen het inroepen van nieuwe voorwaarden met betrekking tot de renteopslag minder redelijk is, dan in gevallen waarin het bijlenen meer het karakter heeft van een tweede hypothecaire lening en dat voor consumenten die een nieuw hypothecair contract zijn aangegaan mag worden verondersteld dat zij van stond af aan op de hoogte konden zijn van veranderde voorwaarden in het bijzonder met betrekking tot de renteopslag althans en in ieder geval ten aanzien van dat aspect onderzoeksverantwoordelijkheid hadden inzake de mogelijk nieuwe voorwaarden."

Reageer op dit artikel