nieuws

Nieuw boek over compliance & management

Archief

Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, heeft het eerste exemplaar van het boek Compliance & Management  in ontvangst genomen. In deze uitgave van Kluwer bieden diverse schrijvers de financiële sector inzichten en handvatten om compliance en integriteit te versterken. Zij doen dit onder meer vanuit de optiek van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nieuw boek over compliance & management

Volgens de auteurs maakt de huidige financiële crisis duidelijk hoe belangrijk vertrouwen voor financiële ondernemingen is: vertrouwen in een zorgvuldige behandeling van de klant en in de integriteit van de ondernemingen en hun bestuurders en medewerkers. Een hernieuwde verbinding met de klant is daarvoor nodig. "Voor een stevige verankering hiervan is soms een herbezinning nodig op identiteit en missie van de onderneming."

Op basis van een aantal inzichten en bevindingen uit het boek heeft de schrijver/redacteur ervan, Peter van den Broeke, een nieuw integriteitprogramma ontwikkeld: het Team Integrity Program (TIP). Hierin wordt het leidinggevende management centraal gesteld in het verankeren van voorschriften en gedragsnormen in de organisatie.
Het boek (ISBN 9789013067835) kost € 44.50 (incl. btw).

Reageer op dit artikel