nieuws

‘Niet in zee gaan met PBBC Finance’

Archief

Toezichthouder AFM waarschuwt tegen PBBC Finance, die tevens handelt onder de naam Mali Amoh Finance, Mali Amoh en Surin Financing (PBBC). De AFM vermoedt dat achter bovengenoemde kredietaanbieders één en dezelfde (rechts-)persoon/organisatie zit.

‘Niet in zee gaan met PBBC Finance’

De AFM stelt dat deze aanbieder in Nederland kredieten heeft aangeboden dan wel aanbiedt zonder dat hij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. Er worden persoonsnamen gebruikt als Arie Toet, Jeanine Russ, Chason Leever, Roger F. Hue.
De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. Verder wordt opgeroepen extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers '084' of '087'.

Reageer op dit artikel