nieuws

Movir wil conflicten voorkomen met telefonisch consult

Archief

Omdat stress en uitval van vrijeberoepsbeoefenaren veelal wordt veroorzaakt door een conflict, zet arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir een nieuw preventiemiddel in: de Telefonische Mediation Scan. Verzekerden kunnen op die manier een gratis telefonisch adviesgesprek voeren met en ervaren conflictbemiddelaar.

Movir wil conflicten voorkomen met telefonisch consult

Zijn inschatting of mediation geschikt is, wordt gemaakt in samenspraak met een objectieve deskundige. Als mediation niet zinvol wordt geacht, bespreekt hij de alternatieven met de verzekerde.
Volgens Movir is mediation succesvol bij het oplossen van conflicten en daarmee voorkomen van arbeidsuitval. "Uit de tussenrapportage Mediation Monitor 2008 van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van Justitie blijkt dat 71% van de mediationtrajecten, die op eigen initiatief van de partijen in gang zijn gezet, leidt tot volledige overeenstemming. Bij nog eens 11% van deze trajecten wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt", zo luidt de toelichting.

Reageer op dit artikel