nieuws

Loonsverhoging bij ING

Archief

Na vier dagen onderhandelen is bij De Unie in Culemborg een onderhandelingsresultaat bereikt tussen ING en de vakorganisaties over verlenging van de ondernemings-cao en het sociaal plan voor de ca. 28.000 ING-medewerkers in Nederland.

 

De cao en het sociaal plan zouden eindigen op respectievelijk 1 april 2010 en 1 januari 2010, maar lopen nu door tot en met 31 december 2011. In een eerdere fase was al een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 januari 2010. Door de verlenging van de cao komt daar per 1 september 2011 nog eens een loonsverhoging bij van 1%.

 

De zogenoemde targetbeloningen, die voor iedere werknemer gelden, kunnen vanaf 2010 variëren van 8 tot 16 %. Dat betekent een verlaging met 2%. "We hebben gekozen voor matiging omdat we ons realiseren dat de situatie van ING door de financiële crisis en de overheidssteun dit vereist", aldus CNV-bestuurder Ike Wiersinga.

 

In het sociaal plan is onder meer afgesproken dat de bestaande beëindigingsvergoeding (op basis van de ‘oude’ kantonrechtersformule) zal worden gehandhaafd.

 

Er zal een Taskforce worden ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van ING, vakorganisaties en medezeggenschap die voor eind 2009 een plan zal presenteren om employability beter binnen ING te verankeren.

 

Vakbond De Unie is tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Volgens belangenbehartiger Emanuel Geurts lag er met de reorganisatie van de verzekeringspoot van ING in het vooruitzicht en de aanstaande terugkeer van (oud-ING) personeel van R.R. Donnely er een grote druk op partijen om het huidige sociaal plan te verlengen. Hij is tevreden dat in het nieuwe sociaal plan de oude kantonrechtersformule blijft gehandhaafd. Voor medewerkers die boventallig worden maakt het daardoor geen verschil meer of ze dat voor of na 1 januari 2010 worden. "Gelet op de veranderde financiële positie van ING is gebleken dat dit het maximaal haalbare resultaat is dat wij voor het personeel konden bereiken", aldus Geurts.

 

Reageer op dit artikel