nieuws

Irritatie over directe klantbenadering door DAS

Archief

Vanuit het intermediair wordt geïrriteerd gereageerd op de directe benadering van ondernemers door DAS Rechtsbijstand. Daarbij worden ondernemers gebeld met het oogmerk een afspraak te maken met een accountmanager van DAS. Volgens de rechtsbijstandverzekeraar wordt daarbij immer naar de tussenpersoon geïnformeerd.

Irritatie over directe klantbenadering door DAS

DAS stelt: "Ook bedrijven oriënteren zich en kopen producten en diensten steeds vaker via niet traditionele kanalen en vaak gebeurt dat rechtstreeks bij leveranciers, al dan niet via internet. Wij ontkomen er niet aan om op deze ontwikkelingen in te spelen: de wil van de klant is immers wet."
Wel zegt DAS ervoor te kiezen om ook het belang van intermediair veilig te stellen. "Wij verdiepen ons daarom in ‘nieuwe' en directe verkoopkanalen onder het motto 'Direct met respect voor het intermediair'."
Klanten kunnen bij DAS aangeven dat zij een polis via hun tussenpersoon willen laten lopen. "Bij elke mkb-er die via ons wordt benaderd, wordt die vraag expliciet gesteld. Sluiten wij een polis, dan brengen wij die desgewenst onder bij de betreffende tussenpersoon."

Reageer op dit artikel