nieuws

Hoge Raad: landbouwvoertuigen zijn gewoon verzekerd

Archief

De Hoge Raad heeft een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam vernietigd waarin een melkveehouder werd veroordeeld tot een boete van € 380 omdat hij jarenlang zonder geldige WA-verzekering met zijn landbouwvoertuig op de openbare weg zou hebben gereden. In de ogen van de Hoge Raad was de man wel degelijk verzekerd.

De melkveehouder, een klant van assurantiekantoor De Jong & Tump in Ilpendam, was in het bezit van een landbouwvoertuig dat – net als het leeuwendeel van de landbouwvoertuigen en tractoren – sneller kon rijden dan 25 km per uur. Volgens de Amsterdamse rechter voldeed het voertuig daarom niet aan de wettelijke eisen en was het niet verzekerd, ook al zei de betrokken verzekeraar (Delta Lloyd) van wel.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de WAM er primair toe strekt de vergoeding van door benadeelden geleden schade zoveel mogelijk te waarborgen. Hoewel het verzwijgen van afwijkende eigenschappen van het motorrijtuig gevolgen kan hebben voor de geldigheid van de verzekering en de omvang van de dekking, kan dit niet door de verzekeraar aan de benadeelde worden tegengeworpen. Daarom is sprake van een verzekering overeenkomstig de wet. Overigens is met ingang van dit jaarde maximum snelheid voor trekkers opgetrokken naar 40 km per uur.

Reageer op dit artikel