nieuws

Historisch verlies levensverzekeraars in 2008

Archief

De levensverzekeringsbranche is vorig jaar zwaar in de rode cijfers gedoken: het nettoresultaat verslechterde van bijna € 7 mld winst tot € -5,6 mld. In de afgelopen 25 jaar werd het resultaat van de levensverzekeraars alleen in 2002 met rode cijfers geschreven: € -0,6 mld. Toezichthouder DNB voorziet zware tijden voor de levensverzekeraars, onder meer omdat hun kostenniveau hoog is.

Historisch verlies levensverzekeraars in 2008

De verliezen op eigen beleggingen liepen vorig jaar bij de levensverzekeraars op tot € 6,2 mld. Extra voorzieningen voor de compensatieregelingen voor beleggingspolissen drukten het eindresultaat verder met ruim € 2 mld. Nationale-Nederlanden moest het grootste individuele verlies noteren: € -2,3 mld.
Volgens De Nederlandsche Bank hebben levensverzekeraars het onder meer moeilijk "door de introductie van banksparen en de Woekerpolis-affaire". Verder zou de markt weinig ruimte bieden voor groei. Bovendien vindt DNB de kosten in Europees perspectief gezien hoog. "Deze worden veroorzaakt door het intensieve gebruik van tussenpersonen als distributiekanaal en de complexiteit van Nederlandse levensverzekeringsproducten."
De schadeverzekeraars bleven vorig jaar winstgevend met een combined ratio (verhouding tussen premie enerzijds en kosten en schadelast anderzijds) van 98. "Wel geldt dat bij alle branches, behalve Brand, de gemiddelde winstgevendheid het afgelopen jaar is gedaald." Het nettoresultaat nam af tot € 256 mln (2,4 mld).

Reageer op dit artikel