nieuws

Grote verzekeraars zien bestaanscrisis

Archief

“We zitten in een vertrouwenscrisis die aan de wortels van ons bestaan vreet”, zei Lard Friese (NN) dinsdag tijdens het Fidin-congres ten overstaan van een zaal vol tussenpersonen. “Klanten vinden onze producten te duur en aandeelhouders vinden dat we te weinig rendement opleveren. Het is een bestaanscrisis”, vulde Aegon-collega Marco Keim aan. Hij typeert de cijfers over de nieuwe productie in 2009 als “dramatisch”.

Grote verzekeraars zien bestaanscrisis

Volgens de verzekeraars loopt de productie op alle fronten terug, her en der met 20% tot 40%, en Friese (foto) voorziet nog geen herstel. "De recessie moet voor een belangrijk deel nog komen. Dat zullen we gaan terugzien in de productiecijfers van pensioenen en schadeverzekeringen." Zowel Friese als Keim hamerden op het verlagen van de kosten. Het schrappen van bonusprovisies moet in dat kader worden gezien.
In het eerste halfjaar van 2009 is de productie van nieuwe levensverzekeringen met 29% gedaald tot € 2.982 (4.186) mln. Bijna de helft daarvan komt uit direct ingaande lijfrenten, kapitaal dat grotendeels al bij de verzekeraars was ondergebracht. De krimp is in de brutopremieomzet over 2008 nog niet terug te zien: de levensverzekeraars stabiliseerden hun premie-inkomsten op € 26,4 mld (exclusief buitenland € 25,8 mld). Het aandeel van de pensioenverzekeringen is toegenomen tot 34,3% (33,1%) dankzij een premiegroei tot € 9,1 (8,8) mld. Het individuele levenbedrijf heeft in 2008 een daling ingezet: een omzet van € 17,3 (17,6) mld betekent een krimp van 1,8%.

Reageer op dit artikel