nieuws

Geen wachttijd meer voor zwangeren bij Movir

Archief

Sinds vandaag geldt er op de aov-polissen bij Movir (ING) geen wachttijd meer van twee jaar op de zwangerschapsdekking. Dit geldt zowel voor nieuwe als lopende polissen. Movir kende al zo’n regeling voor huisartsen, zo ook Meeùs/Interpolis.

Geen wachttijd meer voor zwangeren bij Movir

Het afschaffen van de wachttijd houdt in dat wanneer een verzekerde zwanger wordt, zij direct gebruik kan maken van deze nieuwe regeling op de langlopende verzekering. Daarnaast is de hoogte van de uitkering gelijk aan het op dat moment geldende verzekerde dagbedrag. Movir start met uitkeren na de dan geldende eigenrisicotermijn. De verzekeraar neemt bovendien de eerste veertien dagen van die termijn voor zijn rekening. Movir-directeur Marcel Moons zegt in een toelichting dat de 'feminisering' binnen de Movir-doelgroepen steeds sterker doorzet. "Juist deze groep ervaart de huidige financiële mogelijkheden rondom bevallingen als te mager. Daar spelen wij met deze regeling op in."

De vereniging voor vrouwelijke artsen VNVA is content: "Wij zijn nog altijd van mening dat een wachttijd strijdig is met de Europese Richtlijn over gelijke behandeling. Dus dat Movir nu tot dit besluit komt, is mooi."

Reageer op dit artikel