nieuws

‘Geen NVA-beleid’

Archief

"Het blad Het Verzekerings-Archief heeft een artikel van de hand van onze beleidscoördinator drs. Fred de Jong geplaatst.   Het artikel bevat een wetenschappelijke verkenning van de mogelijke effecten van beloningstransparantie op de kwaliteit van de intermediaire dienstverlening. Het pleit voor verder wetenschappelijk onderzoek in dit kader en bevat voorts een aantal andere (wetenschappelijke) denklijnen. […]

"Het blad Het Verzekerings-Archief heeft een artikel van de hand van onze beleidscoördinator drs. Fred de Jong geplaatst.
 
Het artikel bevat een wetenschappelijke verkenning van de mogelijke effecten van beloningstransparantie op de kwaliteit van de intermediaire dienstverlening. Het pleit voor verder wetenschappelijk onderzoek in dit kader en bevat voorts een aantal andere (wetenschappelijke) denklijnen.
Hoewel Fred dit artikel nadrukkelijk op persoonlijke titel heeft geschreven, schept het verwarring en veronderstellen enkele lezers een relatie met staand NVA-beleid. Dit is voorstelbaar doch onjuist: het artikel bevat – laat het nadrukkelijk zijn vermeld – geen formeel standpunt van de NVA.
 
 In het algemeen is het medewerkers van de NVA toegestaan op persoonlijke titel (wetenschappelijke) artikelen te publiceren. Zij dienen zich daarbij rekenschap te geven van het feit dat zij een functie bekleden bij de NVA en dat die vereniging zich inzet voor de belangen van het intermediair. Toonzettingen of formuleringen die strijdig zouden kunnen lijken met deze belangen dienen te worden vermeden. Zonder inhoudelijk in te gaan op het geschrevene, concluderen zowel de NVA als Fred de Jong dat verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden op basis van de toonzetting en formulering van een deel van deze publicatie. Dat is niet de bedoeling van Fred de Jong geweest en is zeker niet in lijn met NVA-beleid.
Wie het artikel goed leest, concludeert (met Fred) dat er een markt is voor intermediairs die zich onderscheiden op de kwaliteit van hun dienstverlening. En voor de belangen van juist die groep maakt de NVA (en Fred) zich al jaren sterk."
 
Bob Veldhuis, voorzitter NVA.

Reageer op dit artikel