nieuws

Florius zet KEW ‘geruisloos’ om in banksparen

Archief

Bij geldgever Florius kan vanaf nu een bestaande Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) zonder fiscaal nadelige gevolgen worden voortgezet in een nieuw te sluiten bankspaarhypotheek.

 

Banken en verzekeraars hebben onlangs een zogeheten stroomlijnovereenkomst gesloten, waarmee het met een KEW opgebouwde vermogen zonder fiscale consequenties kan worden ingebracht in bankspaarproducten. "In de nieuwe Bankspaarwet is opgenomen dat omzetting per 1 januari van dit jaar mogelijk is zonder dat over het intrestbestanddeel van de KEW hoeft te worden afgerekend met de Belastingdienst", zegt Florius-directeur Paul van der Meijs. "Verzekeraars droegen onderling wel waarde over, maar tussen verzekeraars en banken was dat niet zonder meer mogelijk. Nu zijn daar afspraken over gemaakt. Die gesprekken zijn in juli afgerond; vanaf 1 oktober moet het bij alle partijen mogelijk zijn om gegevens volgens het afgesproken format uit te wisselen." Dat geldt niet alleen voor hypotheken, maar ook voor het omzetten van lijfrenteproducten naar een bancaire variant.

 

Florius past die overeenkomst nu al toe in zijn productassortiment. "Voorheen was het advies meestal om de hypotheek met de gekoppelde KEW-polis niet open te breken en was een klant gehouden aan soms te dure en/of gedateerde producten. De tussenpersoon kan de hypotheek nu beter afstemmen op de wensen van zijn klant, zonder te worden geremd door het risico dat de klant opgebouwde zekerheden kwijtraakt", zegt Van der Meijs. "Veel consumenten hebben tegenwoordig het gevoel dat ze wel klaar zijn met die hypotheekverzekering, zelfs als afkoop niet gunstig is."

 

Reageer op dit artikel