nieuws

Fidin positief over Reaal en ASR

Archief

Fidin (NVA en NBVA) is blij met de besluiten binnen SNS Reaal om de individuele levenportefeuille van Zwitserleven over te hevelen naar Reaal en om de directe online verkoop van deze levenpolissen alleen nog maar via het kanaal van de SNS Bank te laten verlopen. Fidin is hierover “zeer opgetogen”, omdat daarmee een einde komt aan de “verfoeide labelvermenging door Zwitserleven”.

Fidin positief over Reaal en ASR

Fidin herinnert eraan dat NVA en NBVA indertijd ernstige bezwaren hebben gemaakt tegen het in hun ogen 'misbruiken' van het intermediaire Zwitserleven-label voor dit directe kanaal. Verder is Fidin blij "dat Reaal aangeeft consistent te zijn in haar kanaalkeuzes en nieuwe levenproducten dus, als het gaat om online afname van deze producten, via het directe bankkanaal te laten lopen".
Ook brengt Fidin haar kritiek jegens toen nog Fortis in herinnering, dat zich via de reclamecampagne van Ditzo buitengewoon laatdunkend uitliet over het traditionele distributiekanaal. "Ook dat is nu verleden tijd. Fortis heet nu ASR en is zeer merkbaar bezig het intermediair weer op het voetstuk te zetten, waarop het in het verleden bij de voorgangers van Fortis Verzekeringen Nederland ooit stond: op de hoogste plaats. In woord en daad blijkt daarvan. De actuele reclamecampagne van ASR spreekt boekdelen."

Reageer op dit artikel