nieuws

Eindbod voor cao SNS Reaal zonder instemming van bonden

Archief

De directie van SNS Reaal heeft een eindbod uitgebracht voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan, zonder daarvoor overeenstemming te hebben bereikt met de vakorganisaties. Het voornemen tot verlaging van de pensioenpremie van 21 naar 20,5% (ten gunste van de werkgever) vormt het struikelblok in de onderhandelingen.

Eindbod voor cao SNS Reaal zonder instemming van bonden

Het bestuur van het pensioenfonds heeft aangegeven dat minimaal een werkgeverspremie van 20,85% nodig is om het indexatiebeleid ongewijzigd te kunnen uitvoeren. Mede daarom willen de bonden niet akkoord gaan met de voorgestelde verlaging tot 20,5%.

SNS Reaal is verder bereid een loonsverhoging te betalen van 1% per januari 2010. "Krap aan de maat", aldus de bonden. Ook vinden zij het een gemiste kans dat er geen afspraken zijn gemaakt over ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. Over de voorstellen voor het nieuwe sociaal plan zijn de bonden positiever. Daarin blijft onder andere de oude kantonrechtersformule van kracht.

Vakbondsleden kunnen tot en met 5 oktober hun stem uitbrengen over dit eindbod van hun werkgever. Afwijzing van het pakket op een onderdeel, betekent afwijzing van het totale pakket.

Reageer op dit artikel