nieuws

‘Deltaplan’ fraudebestrijding voor leven, aov en zorg

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat volgend jaar serieus werk maken van fraudebestrijding bij levens-, arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen. Dat zei Lex Westerman, senior adviseur Criminaliteitsbeheersing bij het Verbond, tijdens een themamiddag van de Stichting Salvage over het onderwerp ‘Fraude’.

‘Deltaplan’ fraudebestrijding voor leven, aov en zorg

Volgens Westerman is het de bedoeling om de vijf 'pijlers' van het begin 2006 geïntroduceerde Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen ook toe te passen bij leven, aov en zorg. Dat zijn versterking van het imago van de bedrijfstak, borging van fraudebeheersing in de bedrijfsorganisatie, versterking van fraudepreventie en afschrikking, verbetering van risicoanalyses en detectie en ten slotte verbetering van de bewijsbaarheid. "We zijn hierover ook in overleg met Zorgverzekeraars Nederland", aldus Westerman. Een tweede 'Deltaplan' zal volgens hem het werk van de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens niet frustreren: "Integendeel, in dit kader zouden verzekeraars juist veel meer dan nu gebruik moeten gaan maken van de Toetsingscommissie."

Reageer op dit artikel